Dematerializacja akcji

29/09/2020

Zarząd Elektrometal Energetyka SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazura 18 a, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Ikona PDF Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji