Zespół


Mariusz Maślany. Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych o specjalności Automatyka i Robotyka. Ukończył również studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. Realizował prace badawcze związane z projektowaniem, konstruowaniem i wdrażaniem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, rozdzielnic SN, aparatury łączeniowej SN, elektrycznej aparatury pomiarowej, liczników energii elektrycznej oraz systemów nadzoru średnich napięć, jak również systemów zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych. Zespół projektowy, którym zarządzał, skonstruował, przebadał i wdrożył ponad 1000 pól rozdzielczych średniego napięcia oraz ponad 3000 szt. aparatury zabezpieczeniowej SN eksploatowanych przez większość obiektów elektroenergetycznych w Polsce. Członek Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, Członek Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. 


Mariusz Radziszewski. Dyrektor Handlowy Oddział Centrum

Absolwent Politechniki Białostockiej Wydziału Elektrycznego o specjalności Elektroenergetyka. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. Uczestniczył w wielu projektach badawczych jako wsparcie działu rozwoju w pracach nad nowoczesnymi rozwiązaniami rozdzielnic średnich napięć, aparatury łączeniowej SN oraz elektroenergetycznych zabezpieczeń średnich i niskich napięć. Dzięki prowadzonym przez niego analizom, zaprojektowano i wdrożono wiele rozdzielnic i zabezpieczeń SN. Uczestniczył w badaniach wewnętrznych urządzeń i analizował wyniki w zakresie zgodności z założeniami. Przez cały okres swojej działalności zawodowej brał czynny udział w konferencjach naukowych i sympozjach branżowych z dziedziny elektroenergetyki gdzie poruszane są ważne i merytoryczne dyskusje odnośnie stosowanych rozwiązaniach technicznych.


Arkadiusz Stępski. Dyrektor Handlowy Oddział Południe

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Techniki w Katowicach. Doświadczenie w branży elektroenergetycznej zdobywał od blisko 15 lat. W swojej pracy zawodowej nadzorował i prowadził kontrolę menadżerską oraz z powodzeniem zarządzał polityką handlową podległej jednostki organizacyjnej. Uczestniczył  w  procesie projektowania  i doradztwa wyboru potrzebnej  klientom aparatury elektroenergetycznej nn i SN, co dodatkowo uzupełniał  analizami  techniczno-handlowymi. Z sukcesami wdrażał do sprzedaży setki urządzeń automatyki EAZ, aparatury pierwotnej czy rozdzielnic. Reprezentant i czynny uczestnik wielu międzynarodowych targów  branżowych, sympozjów technicznych oraz konferencji naukowych w kraju i zagranicą.


Adam Gawłowski. Dyrektor Handlowy Rynku Energetyki

Absolwent Politechniki Warszawskiej z 2000 roku,  w 2004 roku na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym z dziedziny Elektrotechnika. Ponadto posiada tytuł Executive MBA University of Illinois uzyskany w 2011 roku. Od 2003 roku pracuje w branży elektroenergetycznej, zaczynał od stanowiska handlowca, w ostatnich latach pracował jako Dyrektor Marketingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, marketingu, kreowania marki, wprowadzania nowych produktów na rynek, prezentacji, współpracy z rynkiem w celu inicjowania przełomowych technicznie rozwiązań.  Czynny uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych targów branżowych a także sympozjów i konferencji naukowych z dziedziny elektroenergetyki.


Łukasz Słowikowski. Dyrektor Handlowy Przemysłu i Energii

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrycznego na kierunku Elektrotechnika. W 2009 roku ukończył dodatkowo studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach o specjalności Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i zagranicznych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej, które zdobywał zaczynając od pracy jako wsparcie techniczne dla zespołu handlowców. W ostatnich latach pracował jako Dyrektor Oddziału, gdzie zarządzał polityką handlową i marketingową podległej mu jednostki, jak również nadzorował procesy prowadzenia realizacji projektów inwestycyjnych. Podczas swojej pracy zawodowej brał udział w wielu projektach wdrożeniowych z zakresu aparatury rozdzielczej SN i automatyki zabezpieczeniowej będąc wsparciem dla działu rozwoju. Był uczestnikiem oraz występował jako prelegent w sympozjach i konferencjach branży elektroenergetycznej


Andrzej Jądrzyk. Kierownik Regionalny – Oddział Centrum

W spółce Elektrometal Energetyka SA pracuje od stycznia 2015r. Wcześniej przez kilka lat z sukcesami kreował strategię marketingową jednej z większych firm w branży, aktywnie wspierając rozwój nowych produktów i oprogramowania. Reprezentował firmę i brał czynny udział w wielu konferencjach naukowych, targach branżowych, sympozjach i seminariach technicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał także ponad 11 lat zarządzając projektami w branży automatyki przemysłowej i elektroenergetyki . Jego zespół z powodzeniem realizował skomplikowane zadania  budowy systemów zdalnego sterowania urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej, energetyki kolejowej i komunikacji miejskiej. Otwartość na nowe rozwiązania, umiejętności analityczne i doskonały kontakt z klientami sprawia, że chętnie korzystają oni z jego doradztwa techniczno-handlowego.


Paweł Krogulec. Dyrektor portfela projektów i realizacji inwestycji

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego o specjalności Automatyka i Robotyka. Ukończył podyplomowe studia z Zarządzania Projektami, a wiedzę tam zdobytą wdraża w codziennej pracy. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. Niejednokrotnie brał udział w pracach badawczych zespołów działu rozwoju, m.in. nad implementacją nowych rozwiązań konstrukcyjnych rozdzielnic średnich napięć, elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz systemów nadzoru. W czasie prowadzonych przez niego projektów, powstało wiele nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych sterowników polowych, stosowanych obecnie w sieciach średnich napięć ma terenie całego kraju.


Agata Haligowska. Dyrektor Działu Administracji

Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Od 16 lat w branży elektroenergetycznej. W Elektrometal Energetyka SA tworzy i odpowiada za Pion Administracji. Wspomaga Zarząd w tworzeniu dokumentacji Spółki, czuwa nad płynnym funkcjonowaniem codziennej pracy Firmy.
Dariusz Rybak. Główny Konstruktor
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego o specjalności Metrologia-Automatyka. Od ponad 20 lat związany z branżą elektroenergetyczną. Swoją karierę zawodową poświęcił głównie na prace badawcze i konstruowanie elektroenergetycznych zabezpieczeń SN i NN. Jako główny konstruktor, wraz z całym zespołem projektowym, skonstruował tysiące urządzeń zabezpieczających, m.in. sterowników polowych, które pracują w wielu strategicznych stacjach elektroenergetycznych i rozdzielniach zarówno na terenie kraju jak i za granicą.Jacek Jackiewicz. Główny Konstruktor Rozdzielnic. Dyrektor Rozwoju i Technologii Mechanicznej

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Od ponad 10 lat w branży elektroenergetycznej i mechanicznej. Zajmuje się projektowaniem i badaniem rozwiązań konstrukcyjnych rozdzielnic średnich napięć. Dzięki jego pracy zaprojektowano, wyprodukowano i wdrożono ponad 1000 pól rozdzielnic SN. W Elektrometal Energetyka SA odpowiada za rozdzielnice jako całość. Przygotowuje ogólną koncepcją urządzeń, bada i optymalizuje rozwiązania konstrukcyjne. Prowadzi badania nad doborem innowacyjnych materiałów i połączeń. Współtworzy program badań dla konstrukcji rozdzielnic.Konrad Kurzyk. Dyrektor Pionu Produkcji Aparatury Rozdzielczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego o specjalności Automatyka i Inżynieria Komputerowa. Od ponad 9 lat jego kariera zawodowa związana jest z pracami projektowymi zabezpieczeń i rozdzielnic SN. Jako pracownik działu rozwoju uczestniczył w wielu projektach badawczych wprowadzających na rynek nowe rozdzielnice i zabezpieczenia sieci średnich napięć
Tomasz Klonowski. Dyrektor Działu Rozwoju i Technologii Cyfrowej

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych  o specjalności Elektronika i Inżynieria Komputerowa. Od 15 lat związany z pracami badawczymi nad projektowaniem i implementacją algorytmów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz elektronicznych urządzeń pomiarowych. Wielokrotnie wdrażał nowoczesne rozwiązania przy projektowaniu liczników energii elektrycznej i zabezpieczeń.Mikołaj Smolak. Kierownik Działu Zakupów.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrotechniki o specjalności Aparaty Elektryczne. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. W swojej karierze uczestniczył w projektach badawczych związanych z projektowaniem i wdrażaniem rozdzielnic, zabezpieczeń, przekładników, wskaźników obecności napięcia i wyłączników SN. Niejednokrotnie współpracował z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie w zakresie badań prowadzonych na wyłącznikach i rozdzielnicach średnich napięć.

Aneta Leonarczyk, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy

Absolwentka Wydziału Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Warszawskiego, posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od prawie 20 lat pracuje w działach księgowych i finansowych,  spółek głównie produkcyjnych branż: energetycznej, spożywczej, tworzyw sztucznych, przemysłowej, kosmetycznej, klimatyzacyjnej,  w tym notowanych na New Connect oraz spółek zależnych notowanych na GPW. W spółce Elektrometal Energetyka S.A. od 2018 roku jest odpowiedzialna za kształtowanie i realizację strategii finansowej spółki, płynność, rachunkowość i sprawozdawczość finansową oraz podatki. Zarządza Działem Finansowym – Księgowości oraz Działem Analiz i Kontrolingu. Bierze udział w licznych projektach optymalizujących działalność spółki. Jako Główny Księgowy patrzy w przeszłość, jako Dyrektor Finansowy – prognozuje przyszłość.

Monika Ossowska, Dyrektorka Pionu Produkcji Aparatury Zabezpieczeniowej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego o specjalności Elektroenergetyka, Automatyka Zabezpieczeniowa. Z Elektrometal Energetyka związana od ponad 7 lat. Współpracę od pierwszych miesięcy istnienia firmy rozpoczęła na stanowisku stażysty. Przez lata była obserwatorem i czynnym uczestnikiem transformacji mikro-spółki do średniego przedsiębiorstwa, regularnie poszerzając zakres współpracy m.in. o obszary: działu Ofertowania, Cyfryzacji, Zarządzania Jakością i Sprzedaży Eksportowej. Obecnie realizuje swoją karierę zawodową na stanowisku Dyrektora Pionu Produkcji Aparatury Zabezpieczeniowej, a będąc pasjonatem zagadnień automatyki zabezpieczeniowej,  jednocześnie kieruje swoją uwagę na dostarczeniu do Klienta rozwiązań najwyższej jakości. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń m.in. z zakresu zarzadzania firmą, zarządzania projektami, marketingu. W swojej codziennej pracy skupia się na kształtowaniu kierunków rozwoju oraz ciągłym wspieraniu i realizacji strategii Elektrometal Energetyka SA.