Reprezentacja

Mariusz Maślany – Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych o specjalności Automatyka i Robotyka. Ukończył również studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. Realizował prace badawcze związane z projektowaniem, konstruowaniem i wdrażaniem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, rozdzielnic SN, aparatury łączeniowej SN, elektrycznej aparatury pomiarowej, liczników energii elektrycznej oraz systemów nadzoru średnich napięć, jak również systemów zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych. Zespół projektowy, którym zarządzał, skonstruował, przebadał i wdrożył ponad 2000 pól rozdzielczych średniego napięcia oraz ponad 10000 szt. aparatury zabezpieczeniowej SN eksploatowanych przez większość obiektów elektroenergetycznych w Polsce. Członek Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, Członek Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Pasjonat biegów, z ukończonymi ponad 20 maratonami oraz kilkunastoma biegami ultra.

Mariusz Radziszewski – Dyrektor Handlowy Oddział Centrum

Absolwent Politechniki Białostockiej Wydziału Elektrycznego o specjalności Elektroenergetyka. Posiada 18-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. Uczestniczył w wielu projektach badawczych jako wsparcie działu rozwoju w pracach nad nowoczesnymi rozwiązaniami rozdzielnic średnich napięć, aparatury łączeniowej SN oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) średnich i niskich napięć. Dzięki prowadzonym przez niego analizom, zaprojektowano i wdrożono wiele rozdzielnic i zabezpieczeń SN. Prowadzone inicjatywy i działania spowodowały, że firma funkcjonuje nie tylko jako producent urządzeń, ale jest także kompleksowym dostawcą usług i rozwiązań dla branży elektroenergetycznej. Uczestniczył w badaniach wewnętrznych urządzeń i analizował wyniki w zakresie zgodności z założeniami. Przez cały okres swojej działalności zawodowej brał czynny udział w konferencjach naukowych i sympozjach branżowych z dziedziny elektroenergetyki, gdzie poruszane są ważne i merytoryczne dyskusje odnośnie stosowanych rozwiązaniach technicznych. Z firmą Elektrometal Energetyka SA związany od samego początku jej istnienia.

Arkadiusz Stępski – Dyrektor Handlowy Oddział Południe

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Techniki w Katowicach. Doświadczenie w branży elektroenergetycznej zdobywał od blisko 15 lat. W swojej pracy zawodowej nadzorował i prowadził kontrolę menadżerską oraz z powodzeniem zarządzał polityką handlową podległej jednostki organizacyjnej. Uczestniczył  w  procesie projektowania  i doradztwa wyboru potrzebnej  klientom aparatury elektroenergetycznej nN i SN, co dodatkowo uzupełniał  analizami  techniczno-handlowymi. Z sukcesami wdrażał do sprzedaży setki urządzeń automatyki EAZ, aparatury pierwotnej czy rozdzielnic. Reprezentant i czynny uczestnik wielu międzynarodowych targów  branżowych, sympozjów technicznych oraz konferencji naukowych w kraju i zagranicą.

Adam Gawłowski – Dyrektor Handlowy Rynku Energetyki

Absolwent Politechniki Warszawskiej z 2000 roku,  w 2004 roku na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym z dziedziny Elektrotechnika. Ponadto posiada tytuł Executive MBA University of Illinois uzyskany w 2011 roku. Od 2003 roku pracuje w branży elektroenergetycznej, zaczynał od stanowiska handlowca, w ostatnich latach pracował jako Dyrektor Marketingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, marketingu, kreowania marki, wprowadzania nowych produktów na rynek, prezentacji, współpracy z rynkiem w celu inicjowania przełomowych technicznie rozwiązań. Czynny uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych targów branżowych a także sympozjów i konferencji naukowych z dziedziny elektroenergetyki.

Łukasz Słowikowski – Dyrektor Handlowy Przemysłu i Energii

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrycznego na kierunku Elektrotechnika. W 2009 roku ukończył dodatkowo studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach o specjalności Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i zagranicznych. Posiada 15-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej, które zdobywał, zaczynając od pracy jako wsparcie techniczne dla zespołu handlowców. W ostatnich latach pracował jako Dyrektor Oddziału, gdzie zarządzał polityką handlową i marketingową podległej mu jednostki, jak również nadzorował procesy prowadzenia realizacji projektów inwestycyjnych. Podczas swojej pracy zawodowej brał udział w wielu projektach wdrożeniowych z zakresu aparatury rozdzielczej SN i automatyki zabezpieczeniowej, będąc wsparciem dla działu rozwoju. Był uczestnikiem oraz występował jako prelegent w sympozjach i konferencjach branży elektroenergetycznej.

Andrzej Jądrzyk – Kierownik Regionalny – Oddział Centrum

W spółce Elektrometal Energetyka SA pracuje od stycznia 2015r. Wcześniej przez kilka lat z sukcesami kreował strategię marketingową jednej z większych firm w branży, aktywnie wspierając rozwój nowych produktów i oprogramowania. Reprezentował firmę i brał czynny udział w wielu konferencjach naukowych, targach branżowych, sympozjach i seminariach technicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał także ponad 11 lat zarządzając projektami w branży automatyki przemysłowej i elektroenergetyki. Jego zespół z powodzeniem realizował skomplikowane zadania  budowy systemów zdalnego sterowania urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej, energetyki kolejowej i komunikacji miejskiej. Otwartość na nowe rozwiązania, umiejętności analityczne i doskonały kontakt z klientami sprawia, że chętnie korzystają oni z jego doradztwa techniczno-handlowego.

Paweł Krogulec – Dyrektor Działu Eksportu

Absolwent MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami na SGH, a tytuł magistra inżyniera zdobył w specjalności Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zdobytą wiedzę wdraża w codziennej pracy. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. Uczestniczył i prowadził wiele projektów R&D, w tym również projekty dofinansowane, w ramach których powstało wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozdzielnic średnich napięć, elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, algorytmów AI i analiz Big Data oraz systemów nadzoru, które są obecnie stosowane w sieciach nN, SN i WN na terenie kraju i na rynkach zagranicznych.

Agata Haligowska – Dyrektor Działu Administracji

Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Od 16 lat w branży elektroenergetycznej. W Elektrometal Energetyka SA tworzy i odpowiada za Pion Administracji. Wspomaga Zarząd w tworzeniu dokumentacji Spółki, czuwa nad płynnym funkcjonowaniem codziennej pracy Firmy. Sprawuje nadzór nad zawieraniem umów handlowych oraz usługowych, zabezpiecza zaplecze infrastrukturalne spółki. Swoją pracę rozumie jako służbę.

Dariusz Rybak – Główny Konstruktor Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego o specjalności Metrologia-Automatyka. Od ponad 30 lat związany z branżą elektroenergetyczną. Swoją karierę zawodową poświęcił głównie na prace badawcze i konstruowanie elektroenergetycznych zabezpieczeń SN i nN. Jako główny konstruktor wraz z całym zespołem projektowym skonstruował dziesiątki tysięcy urządzeń zabezpieczających, m.in. sterowników polowych, które pracują w wielu strategicznych stacjach elektroenergetycznych i rozdzielniach zarówno na terenie kraju jak i za granicą. Obdarzony niezwykłym talentem do przekazywania wiedzy. Pod jego okiem kształcą się kolejne pokolenia inżynierów konstruktorów w Elektrometal Energetyka SA.

Jacek Jackiewicz – Dyrektor Działu Rozwoju i Technologii Mechanicznej. Główny Konstruktor Rozdzielnic

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Od prawie 20 lat w branży elektroenergetycznej i mechanicznej. Zajmuje się projektowaniem i badaniem rozwiązań konstrukcyjnych, głównie rozdzielnic średnich napięć. Dzięki jego pracy zaprojektowano, wyprodukowano i wdrożono kilka tysięcy pól rozdzielnic SN. W Elektrometal Energetyka SA odpowiada za rozdzielnice jako całość oraz mechanikę zabezpieczeń i wyłączników. Przygotowuje ogólną koncepcję urządzeń, bada i optymalizuje rozwiązania konstrukcyjne. Wdraża proces produkcyjny i optymalizuje jego technologię. Wspólnie ze swoim zespołem pracuje nad zagadnieniami w zakresie elektromobilności. Współtworzy program badań i kontroli jakości wyrobów gotowych.

Konrad Kurzyk – Dyrektor Działu Rozwoju i Technologii Elektrycznej. Projektant branży elektrycznej

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego o specjalności Automatyka i Inżynieria Komputerowa. Posiada 15-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. W spółce Elektrometal Energetyka S.A od samego początku budował Dział Rozwoju Elektrycznego oraz Pion Produkcji Aparatury Rozdzielczej, gdzie w ostatnich latach pracował jako Dyrektor Pionu Produkcji Aparatury Rozdzielczej i zarządzał 80-osobowym zespołem. Jako Dział Rozwoju Elektrycznego uczestniczył w wielu projektach badawczych wprowadzających na rynek nowe rozdzielnice SN oraz aparaturę łączeniową SN.

Tomasz Klonowski – Dyrektor Działu Rozwoju i Technologii Cyfrowej

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych  o specjalności Elektronika i Inżynieria Komputerowa. Od 15 lat związany z pracami badawczymi nad projektowaniem i implementacją algorytmów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz elektronicznych urządzeń pomiarowych. Wielokrotnie wdrażał nowoczesne rozwiązania przy projektowaniu liczników energii elektrycznej i zabezpieczeń.

Mikołaj Smolak – Kierownik Działu Zakupów.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego o specjalności Aparaty Elektryczne. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. W swojej karierze uczestniczył w projektach badawczych związanych z projektowaniem i wdrażaniem rozdzielnic, zabezpieczeń, przekładników, wskaźników obecności napięcia i wyłączników SN. Współpracuje z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie oraz innymi jednostkami certyfikującymi, w tym KEMA, JS HAMILTON, w zakresie badań prowadzonych na wyłącznikach i rozdzielnicach średnich napięć.

Weronika Szlugaj – Dyrektor Pionu Produkcji Aparatury Zabezpieczeniowej

Absolwentka Politechniki Poznańskiej na wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. Uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w specjalności systemy produkcyjne. Swoją ścieżkę kariery zawodowej w Elektrometal Energetyka rozpoczęła na stanowisku Młodszego Specjalisty ds. planowania zleceń i produkcji. W ostatnich latach rozwijała swoje umiejętności managerskie pełniąc funkcję Kierownika Działu Planowania Produkcji Aparatury Zabezpieczeniowej oraz uzyskała tytuł Lean Green Belt. Poszerzając swoją wiedzę, ukończyła kurs Agile w pigułce – praca zespołowa w metodzie Scrum. Obecnie na stanowisku Dyrektora Pionu Produkcji Aparatury Zabezpieczeniowej.