Przetargi zakończone / Closed tenders

23/12/2021

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informujemy o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie badań zespołu zabezpieczeń e2TANGO pod kątem zgodności ze standardem IEC 61850 Server Edition 2.0. Została złożona jedna ważna oferta.

3/12/2021

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informujemy o rozstrzygnięciu przetargu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w/w projektu wg poniższej specyfikacji. Została złożona jedna ważna oferta.

30/09/2021

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informujemy o rozstrzygnięciu przetargu na zakup stołów i foteli do stanowisk roboczych. Została złożona jedna ważna oferta.

30/09/2021

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informujemy o roztrzygnięciu przetargu na wdrożenie i testowanie narzędzia do zbierania danych z rejestracji obiektowych. Została złożona jedna ważna oferta.

09/08/2021

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informujemy o roztrzygnięciu przetargu na zakup analizatora wyłączników. Została złożona jedna ważna oferta.

09/08/2021

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informujemy o rozstrzygnięciu przetargu na usługę badania nowych konstrukcji wyłącznika szybkiego SN w laboratorium zwarciowym. Została złożona jedna ważna oferta.

25/06/2021

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Baterie i BMS”. Złożone zostały dwie ważne oferty.

W nawiązaniu do procedury zakupowej dotyczącej ww. przetargu zamieszczamy wykaz ofert które wpłynęły na zapytanie ofertowe:

– firma Ele-DriveCo Sp. z o.o., 72 500 zł

– firma NRG Project Sp. z o.o., 62 500 zł

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 25.06.2021 r. oceny celem realizacji ww. zamówienia, gdzie podstawowym kryterium, które wzięto pod uwagę była cena – wyłoniono wykonawcę: NRG Project Sp. z o.o

5/05/2021

W związku z realizacją projektu „„Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informujemy o roztrzygnięciu przetargu pn. “Sprzęt serwerowy wraz z usługami”.

Została złożona jedna ważna oferta.

30/03/2021

W związku z realizacją projektu „„Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “”Licencje oprogramowania 2D”.

Została złożona jedna ważna oferta.

22/03/2021

W związku z realizacją projektu „„Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Badania laboratoryjne i projekt modyfikacji oprogramowania interfejsu IEC 61850 dla zabezpieczenia lini SN/WN polegającej na przeniesieniu obsługi komunikacji GOOSE do modułu jądra systemu operacyjnego Linux”.

Została złożona jedna ważna oferta.

08/03/2021

W związku z realizacją projektu „Nowe obszary badawcze w firmie Elektrometal Energetyka S.A.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.” informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Płaskowniki miedziane”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34210?sekcja=oferty

Zostały złożone dwie ważne oferty.

23/02/2021

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji” informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Zestawy półprzewodnikowych łączników prądu przemiennego”.

Została złożona jedna ważna oferta.

19/11/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Licencje oprogramowania ARM KEIL”.

Została złożona jedna ważna oferta.

19/11/2020

W związku z realizacją projektu „Nowe obszary badawcze w firmie Elektrometal Energetyka S.A.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (Umowa nr RPMA.01.02.00-14-b499/18-00) informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Kalibrator”.

Została złożona jedna ważna oferta.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16307?sekcja=oferty

18/09/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji”, informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Tester zabezpieczeń” ogłoszonego dnia 10 września 2020 roku.

Zamawiający otrzymał 2 oferty, z czego 1 oferta spełniała komplet wymagań i 1 nie spełniała kompletu wymagań. Zamawiający zakwalifikował ofertę spełniającą komplet wymagań jako spełniającą warunki przetargu i jednocześnie odrzucił ofertę nie spełniającą kompletu wymagań jako ofertę nie spełniającą warunków przetargu.

W rezultacie, zgodnie z kryterium wyboru, Zamawiający wybrał ofertę najtańszą spośród ofert spełniających warunki przetargu.

11/08/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Narzędzia (zestaw nr 1)”. W zaproszeniach opublikowanych odpowiednio 23 lipca 2020 roku, a następnie 3 sierpnia 2020, nie było ofert.

4/08/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Stoły i fotele (stanowiska robocze do montażu urządzeń elektronicznych)”. W odpowiedzi na zaproszenie opublikowane 23 lipca 2020 roku, złożone zostały dwie ważne oferty. Zgodnie z kryteriami wyboru, Zamawiający wybrał ofertę tańszą.

9/07/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Elektronika i inne podzespoły (zestaw nr 1)”. W zaproszeniach opublikowanych odpowiednio 25 czerwca 2020 roku, a następnie 2 lipca 2020, nie było ofert.

2/06/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Dostawa i uruchomienie sprzętu IT i oprogramowania”. Została złożona jedna ważna oferta.

29/05/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Zakup licencji oprogramowania 2D”. Złożona została jedna ważna oferta.

15/05/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Udostępnienie laboratorium i środowiska testowego do wykonania badań w zakresie komunikacji zabezpieczeń w protokole IEC 61850”. Złożona została jedna ważna oferta.

8/04/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Wynajem mocy obliczeniowej w chmurze”. Złożona została jedna ważna oferta.

12/03/2020

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych zaawansowanych rozwiązań i systemów bezpieczeństwa stacji wysokiego/średniego napięcia, wyposażonych w mechanizmy predykcyjne w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji informujemy o rozstrzygnięciu przetargu pn. “Pomieszczenie laboratoryjno – biurowe”. Złożona została jedna ważna oferta.

31/08/2018

W związku z realizacją projektu „Budowa zintegrowanych systemów wspomagających i optymalizujących pracę oraz bezpieczeństwo rozdzielnicy SN w oparciu o automatykę sterowniczą i zabezpieczeniową” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem w postępowaniu zakupowym pn.  „Elementy elektroniczne zabezpieczeń”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124115

03/08/2018

W związku z realizacją projektu „Budowa zintegrowanych systemów wspomagających i optymalizujących pracę oraz bezpieczeństwo rozdzielnicy SN w oparciu o automatykę sterowniczą i zabezpieczeniową” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem w postępowaniu zakupowym pn.  „Płaskowniki miedziane”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124115