Badania i rozwój

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA prowadzi prace badawcze i wdraża autorskie produkty w zakresie infrastruktury inteligentnych sieci energetycznych. Głównym celem prac naszego działu badań i rozwoju jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników pracujących przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem. Na bazie prowadzonych obserwacji i analiz, popartych wieloletnią praktyką zawodową, widzimy potrzebę wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, które w jeszcze większym stopniu będą zapewniały bezpieczeństwo użytkowania oraz zapewniały ciągłość pracy. Kluczowym elementem w szeroko rozumianej ochronie jest identyfikacja zjawisk zwarć łukowych oraz działalność prewencyjna i ograniczenie czasu trwania takiego zwarcia.

Poza realizacją prac badawczo-rozwojowych ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA prowadzi współpracę z najlepszymi ośrodkami badawczymi w kraju m.in. z Instytutem Energetyki i Instytutem Elektrotechniki w Warszawie czy uczelniami technicznymi, np. Politechniką Białostocką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną.