ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA
ul. Działkowa 67, 02-234 Warszawa 
NIP: 951-23-72-169
 
RECEPCJA
 
Katarzyna Mech 
  (48) 22 350 75 50
   katarzyna.mech@elektrometal-energetyka.pl   
 

REGON: 146888618, KRS 0000479639
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1.700.000,00 zł wpłacony w całości.