Jakość

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Elektrometal Energetyka SA

Zgodnie z wymaganiami konkurencyjnego rynku Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwa Elektrometal Energetyka S.A. jest nieustanne doskonalenie jakości dostarczanych wyrobów i usług, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich wytwarzania oraz poprawy efektów działalności środowiskowej.

Ustanowiona Polityka ZSZ zakłada spełnianie wymagań wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz dążenie do realizacji następujących celów:

  • doskonalenie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług,
  • zapewnienie rozwoju wysoko kwalifikowanej kadry,
  • zwiększenie innowacyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa,
  • dążenie do ciągłej poprawy warunków pracy i doskonalenia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
  • zmniejszenie oddziaływań prowadzonej działalności na środowisko.

W imieniu całej załogi oraz własnym deklaruję:

  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 45001:2018,
  • prowadzenie działań ukierunkowanych na eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie ryzyk dotyczących BHP,
  • podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • spełnianie obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności wymagań prawnych i innych,
  • zapewnienie współudziału przedstawicieli pracowników w działaniach podejmowanych na rzecz BHiP.

Naszą firmę budujemy z przeświadczeniem, że o jej sukcesie będą decydować zaufanie i satysfakcja klientów. Dlatego jednym z najważniejszych elementów wyróżniających ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA jest wysoka jakość oferowanych przez nas rozwiązań.

Powyższe cele i działania realizujemy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządza­nia Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania Bez­pieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001. Wdrożone systemy są zgodne z najwyższymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w naszej działalności, która ma na celu profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska.

Audyt certyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania został przeprowadzony w sierpniu 2020 roku przez audytorów SGS Polska – światowego lidera w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Wyniki audytu pozwoliły na przyznanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami poszczególnych norm.

                      Zatwierdził:  

                  Mariusz Maślany

Prezes Zarządu Elektrometal Energetyka SA