Rejestr akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrometal Energetyka SA w dniu 17 marca 2020 r.  podjęło decyzję o wyborze Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Informacje dotyczące Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz usług świadczonych przez Wydział Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A.

Ikona PDF Informacje dotyczące domu maklerskiego BDM S.A.

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski BDM S.A.:

https://www.bdm.pl/dokumenty/regulaminy

Tabela opłat za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A. związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy:

https://www.bdm.pl/dokumenty/tabele-oplat-i-prowizji