Nasze wartości

Wartości tworzą kulturę organizacyjną naszej firmy i znajdują swoje potwierdzenie w jej sposobie działania. Otwartość na oczekiwania i potrzeby Klientów, kompetencje i wieloletnie doświadczenie naszych pracowników, nowoczesność, zaufanie i współpraca przyświecają codziennej pracy w ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA.

Na bazie długofalowych relacji z Klientami oraz z dbałości o ciągłe podnoszenie jakości naszych produktów i usług wypracowaliśmy naszą misję, wizję, wartości oraz cele, które prezentujemy na grafikach.

MISJA / WIZJA

Naszą misją oraz wizją jest wspólne realizowanie POMYSŁÓW Z ENERGIĄ, dzięki którym tworzymy i dostarczamy sprawdzone, niezawodne i przede wszystkim PRZYJAZNE ROZWIĄZANIA dla energetyki.

WARTOŚCI

Suma satysfakcji, przyjazne rozwiązania, otwarci profesjonaliści, pomysły z energią

Wartości, które wyznajemy, są inspiracją i źródłem motywacji w codziennej pracy.

Na POMYSŁY Z ENERGIĄ składa się współpraca oparta na otwartym dialogu i wzajemnym wsparciu oraz opracowywane przez nas, dopasowane do potrzeb Klienta, rozwiązania.

SUMĘ SATYSFAKCJI daje nasza współpraca z Klientem, która obu stronom przynosi korzyści.

Stajemy się OTWARTYMI na sugestie i różne możliwości PROFESJONALISTAMI, którzy nie tylko ciągle podnoszą swoje kompetencje, ale także z chęcią dzielą się wiedzą.

Zaś POZYTYWNA ENERGIA powstaje dzięki dobrej atmosferze oraz zadowoleniu i zaufaniu Klientów.

CELE

Kierunek naszych działań na najbliższe lata określają cele, które planujemy zrealizować w perspektywie maksymalnie 5 lat i podtrzymywać ten wynik.

Zaufanie Klienta pragniemy budować poprzez:

– wskaźnik rekomendacji NPS (Net Promoter Score) na poziomie powyżej 50 (większość zadowolonych), przy czym już za rok 2021 osiągnęliśmy 48, co jest bardzo dobrym wynikiem w porównaniu do średniej krajowej -3,

–  OTIF Klienta, czyli wskaźnik pokazujący zgodność dostaw z zamówieniami pod kątem terminowości i kompletności (on time and in-full), na poziomie większym niż 98%,

– reklamacje napływające do firmy w ilości poniżej 0,5% wszystkich zamówień.

Efektywność przedsiębiorstwa zamierzamy podnosić, osiągając z roku na rok:

– OTIF Globalny, czyli wskaźnik pokazujący zgodność dostaw z zamówieniami z perspektywy zarówno zadowolenia Klienta jak i wyników organizacji, na poziomie większym niż 98%,

– wzrost przychodów (zysk netto) na poziomie większym niż 10%,

– wzrost biznesu (obrót, produkcja, pracownicy) ponad 5%,

– wydatki na badania i rozwój, podnoszące innowacyjność i konkurencyjność firmy, na poziomie większym niż 5%.

Satysfakcję pracownika będziemy pielęgnować dzięki:

– wskaźnikowi rekomendacji NPS na poziomie powyżej 50,

– średni poziom rotacji w firmie poniżej 5% wszystkich zatrudnionych.

Zaufanie klientów, satysfakcja pracowników, efektywność

Jako firma, która czerpie motywację od swoich pracowników i Klientów, zobowiązujemy się wypełniać misję z zaangażowaniem i satysfakcją. Mamy przed sobą wyraźny obraz rozwoju, wyrażony w naszej wizji i wartościach. A strategiczne cele, których realizację postawiliśmy sobie za priorytet na najbliższe lata, określają konkretne i wymierne zadania, dzięki którym będziemy nieustannie udoskonalać zarządzanie naszym przedsiębiorstwem i zdobywać zaufanie Klientów.