Automatyka SZR, systemy nadzoru e²YANKEE i oprogramowanie

Nowoczesne laboratorium EAZ - stanowisko dydaktyczne

W opracowaniu naukowym przedstawiono wymagania oraz ewolucję zintegrowanych systemów zabezpieczeń i sterowania stacji na przykładzie systemu nadzoru, sterowania i rejestracji zdarzeń stacją elektroenergetyczną przy pomocy systemu e2YANKEE. W tekście opisano główne takie zadania SCADy jak wizualizacja i sterowanie wyłącznikami poszczególnych pól, wyświetlanie i archiwizacja pomiarów, odczyt rejestratorów zdarzeń i zakłóceń oraz podgląd i analiza danych historycznych.

Automatyka SZR w rozwiązaniach EE SA

Poza innowacyjnymi sterownikami polowymi e2TANGO oferujemy również sterowniki automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy e2TANGO SZR, dostępne w różnych konfiguracjach dla sieci WN, SN i nN. Systemy dedykowane powstają w ramach prac działu R&D i ścisłej współpracy z zamawiającym, dzięki czemu realizujemy nawet najbardziej złożone algorytmy. W artykule opisano przykład sterownika dla dwusystemowej rozdzielni 110 kV/6kV dla naszego Klienta.

Oprogramowanie inżynierskie e2TANGO-Studio

e2TANGO-Studio jest programem inżynierskim przeznaczonym do obsługi i konfiguracji sterowników polowych z rodziny e2TANGO, wspomagającym pracę związaną z tworzeniem projektów dla wielu urządzeń zabezpieczających, rozdzielnic czy stacji elektroenergetycznych. Z artykułu dowiemy się m.in. jak wykorzystać możliwości tworzenia własnych specyficznych zależności logicznych wejść i wyjść i w jaki sposób oprogramowanie pomaga użytkownikom uruchamiać i serwisować rozdzielnie.

Badania typu urządzeń Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Zaawansowane technicznie i tak ważne w energetyce urządzenia jak sterowniki zabezpieczeniowe z serii e2TANGO spełniają wszelkie wymagania narzucone przez normy, co potwierdzają przyznane Deklaracje Zgodności CE oraz certyfikaty zgodności wystawiane przez niezależne jednostki badawcze i laboratoryjne. Aby zapewnić wysoką odporność i niezawodność produkty zostały poddane licznym badaniom.


2015 – Badania typu urządzeń Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej.pdf

Zaawansowane technicznie i tak ważne w energetyce urządzenia jak sterowniki zabezpieczeniowe z serii e2TANGO spełniają wszelkie wymagania narzucone przez normy, co potwierdzają przyznane Deklaracje Zgodności CE oraz certyfikaty zgodności wystawiane przez niezależne jednostki badawcze i laboratoryjne. Aby zapewnić wysoką odporność i niezawodność produkty zostały poddane licznym badaniom. Szczególny nacisk położono na testy w zakresie zakłóceń elektromagnetycznych (EMC), o czym w artykule piszą nasi inżynierow