Kolejna kadencja Prezesa Mariusza Maślanego w radzie doradczej władz Politechniki Białostockiej

Pragniemy z przyjemnością poinformować, że Prezes Spółki Elektrometal Energetyka Pan Mariusz Maślany został ponownie powołany do Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Oznacza to, że przez kolejne cztery lata pozostanie w składzie organu doradczego Dziekana oraz Rady Wydziału Elektrycznego, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele przedsiębiorców, stowarzyszenia naukowo-techniczne i zawodowe, organizacje społeczno-gospodarcze oraz instytucje otoczenia innowacyjnego biznesu.

Misja i działania rady skupiają się przed wszystkim na współpracy z sektorami przemysłowymi w obszarach elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, automatyki i energetyki, w tym na wspieraniu rozwoju technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną.

Z Politechniką Białostocką już od kilku lat łączą nas wspólne działania badawczo – rozwojowe, a także staże wakacyjne organizowane dla studentów Wydziału Elektrycznego. Dlatego wybór Pana Prezesa na kolejną kadencję do grona doradców władz uczelni to dla nas nie tylko potwierdzenie pomyślnej współpracy, ale także wyraz uznania dla wysokich kompetencji i dokonań naszej firmy.

Aktualności

Przedstawiamy poszerzony Zarząd

Początek roku to czas wyznaczania nowych perspektyw dla rozwoju biznesu. Z przyjemnością witamy Państwa zatem w rozszerzonym składzie Zarządu, który pokieruje firmą w celu...