Zespoły Zabezpieczeń SN e²TANGO-250

Zabezpieczenie e²TANGO®-250

Podstawowe parametry:
– kompaktowy
– przyjazny i intuicyjny w codziennej obsłudze.

Certyfikat zgodności nr 008/2017 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie

Oprogramowanie inżynierskie e2TANGO-Studio do pobrania 1.7.1.4

Materiały dla projektantów w .dwg

Pobierz wersję pdf.

Certyfikat e²TANGO®-250

Karta katalogowa e²TANGO®-250

Formularz zamówienia e2TANGO-250

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Deklaracja zgodności e2TANGO-250

 

ZASTOSOWANIE
Sterowniki polowe SN e²TANGO-250 posiadają komplet zabezpieczeń i automatyk zabezpieczeniowych, dzięki którym mogą być stosowane w każdym rodzaju pola, o różnym przeznaczeniu i charakterze pracy np.: w polu zasilającym, liniowym, dopływowo-odpływowym, transformatorowym, pomiarowym, sprzęgłowym, baterii kondensatorów dla sieci średnich napięć. Posłużą w szczególności jako zabezpieczenie pól we wszystkich rodzajach elektrowni zasilanych odnawialnymi źródłami energii, takich jak m.in. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.

KONSTRUKCJA

Zespół zabezpieczeń e²TANGO-250 wyposażony jest w wyświetlacz alfanumeryczny OLED 4x20 znaków i 8-przyciskową klawiaturę umożliwiającą wygodną obsługę. Na elewacji umieszczono 9 diod LED (6 czerwonych i 3 dwukolorowe czerwono-zielone) umożliwiających optyczną sygnalizację stanów urządzenia.
Na elewacji e²TANGO-250 umieszczono dedykowane przyciski do sterowania łącznikami oraz zestaw konfigurowalnych LED umożliwiających optyczną sygnalizację stanów urządzenia. Dodatkowo dostępne są dwa przyciski funkcyjne F1 i F2 z dedykowanymi 2-kolorowymi LED, których przeznaczenie nadawane jest przez użytkownika. W elewacji urządzenia przewidziano kieszonki na wymienialne opisy przeznaczenia przycisków funkcyjnych oraz diod.

OPROGRAMOWANIE 
e²TANGO-250 współpracuje z oprogramowaniem inżynierskim e²TANGO-Studio, które dedykowane jest do obsługi urządzenia i służy jako narzędzie do jego konfiguracji. Odczyt mierzonych wartości, historii zdarzeń oraz potwierdzanie zdarzeń (kasowanie stanu zadziałania) możliwe są poprzez łącza komunikacyjne przez program e²TANGO-Studio.