Zespoły Zabezpieczeń SN e²TANGO-200

Zabezpieczenie e²TANGO®-200

Podstawowe parametry:
– kompaktowy
– przyjazny i intuicyjny w codziennej obsłudze.

Certyfikat zgodności nr 008/2017 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie

Oprogramowanie inżynierskie e2TANGO-Studio do pobrania 1.7.2.5

Materiały dla projektantów w .dwg

Pobierz wersję pdf.

Certyfikat e²TANGO®-200

Karta katalogowa e²TANGO®-200

Formularz zamówienia e²TANGO®-200

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Deklaracja zgodności 02-001-2021 e2TANGO-200

 

ZASTOSOWANIE
Sterowniki polowe SN e²TANGO-200 posiadają komplet zabezpieczeń i automatyk zabezpieczeniowych, dzięki czemu mogą być stosowane w każdym rodzaju pola, o różnym przeznaczeniu i charakterze pracy np.: w polu zasilającym, liniowym, dopływowo-odpływowym, transformatorowym, pomiarowym, sprzęgłowym, baterii kondensatorów dla sieci średnich i wysokich napięć.

KONSTRUKCJA

Przekaźnik zabezpieczeniowy e²TANGO-200 wyposażony jest w wyświetlacz alfanumeryczny OLED 4×20 znaków i 8-przyciskową klawiaturę umożliwiającą wygodną obsługę. Na elewacji umieszczono 7 diod LED (4 czerwone i 3 dwukolorowe czerwono-zielone) umożliwiających optyczną sygnalizację stanów urządzenia. Dodatkowo dostępne są dwa przyciski funkcyjne F1 i F2 z dedykowanymi dwukolorowymi diodami LED, których przeznaczenie nadawane jest przez użytkownika. Nad przyciskami funkcyjnymi umieszczone są dwie czerwone diody LED lub opcjonalnie dwa wskaźniki elektromechaniczne, umożliwiające sygnalizację nawet po zaniku napięcia zasilającego. Na opisy przeznaczenia przycisków funkcyjnych i diod/wskaźników przewidziano kieszonkę w elewacji przekaźnika. Na dolnej powierzchni ramki umieszczono złącze mini-USB do lokalnej komunikacji z komputerem.
Przewidziano 10 wejść i 8 wyjść dwustanowych.
W zależności od wykonania przekaźnik e²TANGO-200 może być wyposażony w obwody do pomiaru:
- prądów fazowych i składowej zerowej prądu (albo prądu wewnętrznego baterii kondensatorów) oraz składowej zerowej napięcia - wykonanie S
- napięć fazowych/przewodowych oraz napięcia składowej zerowej - wykonanie U.
Przekaźnik może być wyposażony w jeden moduł komunikacyjny. Do wyboru są: moduł RS485 dwu- lub czteroprzewodowy, CANBUS (2xCAN), moduł światłowodowy dla światłowodów szklanych wielomodowych, moduł PROFIBUS.

OPROGRAMOWANIE 
e²TANGO-200 współpracuje z oprogramowaniem inżynierskim e²TANGO-Studio, które dedykowane jest do obsługi urządzenia i służy jako narzędzie do jego konfiguracji. Odczyt mierzonych wartości, historii zdarzeń oraz potwierdzanie zdarzeń (kasowanie stanu zadziałania) możliwe są poprzez łącza komunikacyjne przez program e²TANGO-Studio.