Zapraszamy na Energetab 2023

[real3dflipbook id=”1″ mode =”normal”]

   ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA
   ul. Działkowa 67, 02-234 Warszawa   T: (48) 22 350 75 50
   F: (+48) 22 350 75 51
   REGON: 146888618
   NIP: 951-23-72-169
   KRS 0000479639
   Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
   XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   Kapitał zakładowy 1.700.000,00 zł wpłacony w całości.


Oddział Centrum
ul. Działkowa 67, 02-234 Warszawa

 Mariusz Radziszewski
Dyrektor Handlowy Oddział Centrum
T: (+48) 661 567 439
M: mariusz.radziszewski@elektrometal-energetyka.pl

 Adam Gawłowski
Dyrektor Handlowy Rynku Energetyki
T: (+48) 665 332 164
M: adam.gawlowski@elektrometal-energetyka.pl


Biuro Regionalne Poznań
ul. Starołęcka 18, lok. 317
61-361 Poznań

 

Andrzej Jądrzyk
Kierownik Regionalny
T: (+48) 724 700 642
M: andrzej.jadrzyk@elektrometal-energetyka.pl

 


Oddział Południe
ul. Budowlana 5G, 40-301 Katowice

Arkadiusz Stępski
Dyrektor Handlowy Oddział Południe
T: (+48) 661 642 794
M: arkadiusz.stepski@elektrometal-energetyka.pl

Łukasz Słowikowski
Dyrektor Handlowy Przemysłu i Energii
T: (+48) 728 548 988 
M: lukasz.slowikowski@elektrometal-energetyka.pl


Dział Ofertowania i Wsparcia Sprzedaży

M: przetargi2@elektrometal-energetyka.pl

 

Paulina Buczkowska
  Kierownik Działu Ofertowania i Wsparcia Sprzedaży

T: (+48) 601 434 392
  M: oferty@elektrometal-energetyka.pl

 


Dział Obsługi Klienta
ul. Działkowa 67, 02-234 Warszawa

 

Paweł Gągol
Kierownik Działu Obsługi Klienta
T: (+48) 22 350 75 50 T: (+48) 22 350 75 51 
M: biuro@elektrometal-energetyka.pl


Biuro Zarządu i Umów
ul. Działkowa 67, 02-234 Warszawa

Agata Haligowska
Dyrektor Działu Administracji
T: (+48) 661 981 208 
M: agata.haligowska@elektrometal-energetyka.pl

 


Dział Eksportu
ul. Działkowa 67, 02-234 Warszawa

 

Paweł Krogulec
Kierownik Działu Eksportu
T: (+48) 665 910 302
M: pawel.krogulec@elektrometal-energetyka.pl

 


Dział Serwisu
ul. Działkowa 115a, 02-234 Warszawa

Biuro Serwisu
T: (+48) 661 444 585
M: serwis@elektrometal-energetyka.pl

Serwis mechaniczny

Krzysztof Sadłowski
Inżynier ds. Serwisu
T: (+48) 661 981 238

Serwis zabezpieczeń

Tomasz Chotkowski
Inżynier ds. Serwisu
T:  (+48) 885 050 292