Zabezpieczenia e²TANGO, wyłączniki e²BRAVO i rozdzielnice e²ALPHA w obiektach PGE Dystrybucja

Wieloletnia współpraca z PGE Dystrybucja SA zaowocowała licznymi realizacjami w obiektach i stacjach typu GPZ 110/SN i RS SN/SN. Zabezpieczenia SN i WN typu e2TANGO zainstalowano w ilości ponad 750 sztuk w 85 obiektach, wyłączniki e2BRAVO w ilości 97 sztuk w 25 obiektach, a rozdzielnice e2ALPHA w 10 stacjach typu GPZ. Ponadto w czterech stacjach typu GPZ zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy węzeł łączności oraz sterownik telemechaniki, który współpracuje z zabezpieczeniami SN danego obiektu, oraz przesyła sygnały do systemu nadrzędnego. Wykonaliśmy również szereg modernizacji pól SN w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, w 30 stacjach typu GPZ na terenie działania PGE Dystrybucja SA., z zastosowaniem aparatury naszej produkcji, tj. zespołów zabezpieczeń e2TANGO i wyłączników próżniowych e2BRAVO.