Zabezpieczenia e²TANGO

patent zabezpieczenie falowe

Zabezpieczenia eliminacyjne w urządzeniach EAZ, metoda falowa detekcji zwarć występujących w liniach SN

Artykuł przedstawia wyniki prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w firmie Elektrometal Energetyka S.A. nad zabezpieczeniami zwarciowymi z wykorzystaniem metod falowych realizowanym przez opatentowany jednostronny układ pomiarowy oraz metodę detekcji zwarć występujących w liniach SN z wykorzystaniem fal wielokrotnie odbitych.

Rozwiązania wspomagające bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń elektroenergetycznych SN

Elektrometal Energetyka S.A. wprowadza szereg nowych funkcjonalności sterowników polowych e2TANGO, które dzięki wyposażeniu w autorskie algorytmy decyzyjne – pozwalają na predykcję rozwijających się uszkodzeń oraz eliminację zakłóceń. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Automatyka zabezpieczeniowa silników średniego napięcia z funkcjami predykcji uszkodzeń

W artykule scharakteryzowano wybrane uszkodzenia silników oraz przedstawiono opracowane w ramach prac badawczych zabezpieczenie silnika średniego napięcia realizowane przez sterownik polowy e2TANGO, które umożliwia predykcję uszkodzenia: klatek wirnika i stopnia jego degradacji, łożysk oraz sprzęgu silnika z maszyną napędzaną.

Automatyka zabezpieczeniowa stacji wysokiego i średniego napięcia z funkcjami predykcji i automatycznego dostrajania członów zabezpieczeniowych

Publikacja pochodzi z współorganizowanej przez Elektormetal Energetyka SA XXIV konferencji "Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce" KAE 2022, podczas której wystąpienie wygłosił dr inż. Dariusz Sajewicz
Certyfikat-IEC-61850-KEMA-Elektrometal-Energetyka-2

Doświadczenia eksploatacyjne komunikacji IEC61850 na przykładzie sterowników zabezpieczeniowych SN i WN e²TANGO

Publikacja pochodzi z współorganizowanej przez Elektormetal Energetyka SA XXIV konferencji "Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce" KAE 2022, podczas której wystąpienie wygłosił inż. Sebastian Jaworowicz

Nowe funkcjonalnosci zabezpieczeń e2TANGO - zabezpieczenie od ferrorezonansu (Ufr)

Ulotka poświęcona jest zabezpieczeniu od zjawiska ferrorezonansu, które realizuje sterownik polowy e2TANGO we współracy z modułem umieszczonym w polu rozdzielczym. Dzięki rozwiązaniu EE SA możliwa jest szybka detekcja zjawiska ferrorezonansu, będącego przyczyną uszkodzenia m.in. przekładników napięciowych zainstalowanych w układach elektroenergetycznych średnich napięć.

Pomiar rezystancji i stanu izolacji kabli SN w układzie współpracy sterownika zabezpieczeniowego e2TANGO i odłącznika pomiarowego

Zapraszamy do zapoznania się z układem pomiaru rezystancji i stanu izolacji kabli i SN, dedykowanym dla warunków w warunkach wysokiej wilgotności, w niewygodnych miejscach eksploatacji w zakładach przemysłowych, kopalniach, elektrowniach czy elektrociepłowniach. Rozwiązanie firmy Elektrometal Energetyka, zastosowane z powodzeniem w obiektach górniczych, wprowadza możliwość automatycznego sprawdzania parametrów wewnątrz rozdzielnicy SN z jednoczesnym podglądem wartości pomiarowych na ekranie sterownika zabezpieczeniowego e2TANGO.

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy EE SA dedykowane dla elektrowni odnawialnych źródeł energii (OZE)

W ofercie sterowników polowych e2TANGO proponujemy rozwiązania dostosowane do wszystkich instalacji OZE. Z publikacji dowiemy się więcej m.in. o szeregu funkcji zabezpieczeniowych, którymi dysponują nasze urządzenia, możliwości zdalnego sterowania czy obsługi za pomocą aplikacji mobilnej.

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e²TANGO

Na podstawie pozytywnych doświadczeń i sugestii Klientów dotyczących poszerzenia oferty firmy o zabezpieczenia WN powstały urządzenia e²TANGO-2000 dedykowane między innymi dla pól transformatora WN/SN. W artykule przeczytamy o podstawowych zaletach zabezpieczenia różnicowego transformatora, zabezpieczenia nadprądowego i ziemnozwarciowego oraz automatycznego regulatora napięcia.

Aktualne potrzeby eksploatacyjne sieci i urządzeń SN

W artykule poruszono tematykę zagrożeń występujących w pracy sieci i urządzeń średniego napięcia, omówiono również przyczyny występowania i skutki tych zagrożeń dla chronionych obiektów oraz zaproponowano środki zaradcze. Przykładem rozwiązania problemów związanych z eksploatacją sieci jest m.in. wprowadzenie do sterowników polowych e²TANGO-1000 i e²TANGO-1200 nowych funkcjonalnosci.

Nowe funkcjonalności mikroprocesowych urządzeń automatyki i zabezpieczeń

Rejestratory profilu mocy i jakości energii oraz analizator jakości energii to nowe funkcje, o które poszerzono sterowniki polowe e2TANGO-1000 i e2TANGO-1200. Umożliwią one jeszcze lepszą diagnostykę chronionych urządzeń i obiektów oraz szybszą reakcję na nieprawidłowości związane z jakością energii elektrycznej.

Detektory zwarć e2TANGO-50

Publikacja prezentuje detektor zwarć e2TANGO-50 – kompaktowe urządzenie o bogatej funkcjonalności, którego zdaniem jest ochrona danego rodzaju pola i rozdzielnicy przed zakłóceniami. Detektor zwarć znajduje zastosowanie w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Smart GRID w obiektach miejskich, przemysłowych i komercyjnych.

Złoty Medal dla e²TANGO

e²TANGO to rodzina sterowników polowych przeznaczonych do realizacji automatyk zabezpieczeniowych, sterowania, pomiaru, rejestracji i nadzoru pól rozdzielczych SN. Nowoczesny produkt został doceniony za wysoką jakość, niezawodność i atrakcyjność technologiczną, zdobywając Złoty Medal targów ENERGETAB 2015.

Przyjazne rozwiązania EAZ na przykładzie sterownika polowego typu e²TANGO

W publikacji przedstawiono najważniejsze zalety nowoczesnych sterowników polowych e2TANGO, w tym wybrane funkcje oraz rozwiązania konstrukcyjne, które zwiększają przyjazność użytkowania urządzenia, a także wpływają na wzrost poziomu bezpieczeństwa zabezpieczanych odbiorów.