Uziemniki e²DELTA

Uziemniki e²DELTA®

Podstawowe parametry:

– napięcie znamionowe do 17,5 kV
– prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 31,5 kA
– prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 80kA
– trwałość elektryczna w klasie E1
– trwałość mechaniczna M0 (2 tys. cykli C-O)

Certyfikat zgodności nr JSHP/82/CZ/2020 wydany przez J.S. Hamilton.

Pobierz wersję pdf.:

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa DTR e²DELTA®

Certyfikat e²DELTA®

ZASTOSOWANIE

Uziemniki typu e2DELTA przeznaczone są do zastosowań wnętrzowych, wykonane zgodnie z normą DIN VDE 0670 - Część 2, oraz IEC 129. Napęd skokowy, w który wyposażono aparat, pozwala na szybkie załączanie i otwieranie oraz zapewnia zdolność załączania na zwarcie. Uziemniki dostarczane są jako kompletny aparat wraz z dołączonymi (luzem) stykami stałymi. Prędkość szybkiego załączania aparatu nie zależy od rodzaju zewnętrznego napędu uziemnika.

KONSTRUKCJA

Uziemniki typu e2DELTA mają budowę otwartą. Częścią aktywną są trzy pary noży uziemiających, wykonanych z płaskowników miedzianych. Noże umieszczone są na wale napędowym i połączone ze sobą łącznikiem zwarciowym. Na końcu łącznika zwarciowego umieszczona jest linka miedziana, służąca do połączenia go z potencjałem ziemi.

Sprężyny śrubowe napędu służące do gromadzenia i oddawania energii podczas otwierania i zamykania aparatu, umieszczone są na dwóch końcach aparatu pomiędzy kątownikami mocującymi. Kątowniki te służą jednocześnie jako element mocujący aparat do sztywnej podstawy w polu rozdzielczym. Mocowanie na sztywnej płycie powoduje, że część aktywna uziemnika uzyskuje stabilność zapewniającą właściwą pracę aparatu. Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia aparatu w łączniki pomocnicze, służące sygnalizacji stanu położenia styków.