Wyłączniki e²BRAVO

2018 – Monitorowanie i diagnozowanie mechaniczne wyłączników próżniowych średniego napięcia.pdf

W artykule przeprowadzono analizę możliwości oceny stanu technicznego wyłącznika poprzez cyfrową obróbkę sygnałów napięciowych i prądowych, możliwych do uzyskania podczas normalnej pracy wyłącznika typu e2BRAVO. Monitorowanie i diagnozowanie mechaniczne napędów posłużyło jako weryfikacja funkcjonalności urządzenia.