Wyłącznik e²BRAVO

Modernizacja członów ruchomych rozdzielnicy RD-1 dla KGHM SA.
Dla KGHM SA wykonalismy modernizację członów ruchomych do rozdzielnicy RD-1. Człony zostały wyposażone w wyłączniki próżniowe e²BRAVO oraz w komplet blokad kompatybilnych z modernizowanym polem. Dzięki temu zmodernizowana rozdzielnica RD-1 znacząco zwiększyła bezpieczeństwo obsługi i niezawodność pracy. Wymiana członów ruchomych została wykonana bez ingerencji w konstrukcję i obwody sterownicze rozdzielnicy oraz z wykorzystaniem elementów jezdnych, izolacyjnych i łączeniowych pochodzących z modernizowanego elementu. Dzięki temu wymianę mozna było wykonać bez odstawiania rozdzielnicy, co zapewniło ciągłość pracy zakładu.