Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności.
Zgadzam się

Wybrane realizacje

Odnawialne źródła energii (OZE)
09/27/2018 - 08:32
Odnawialne źródła energii (OZE)

 

 

W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz koniecznością produkcji energii z ograniczoną normami ilością CO2, powstaje coraz więcej instalacji OZE, m.in. Farm Fotowoltaicznych, które przetwarzają energię słoneczną na elektryczną. Moduły PV, korzystając ze zjawiska efektu fotowoltaicznego, zamieniają energię promieniowania słonecznego na prąd stały, który w inwerterze jest przetwarzany na prąd zmienny. Wytworzony prąd może być wykorzystany do zasilania urządzeń elektrycznych lub może być odsprzedawany do sieci dystrybucyjnej. W Polsce najbardziej popularne są instalacje do 1MW. Na niemal 100 takich obiektach zastosowane zostały nowoczesne sterowniki polowe e²TANGO, które realizują automatykę zabezpieczeniową, pomiary i sterowanie dla danego obiektu elektroenergetycznego.
Wyprodukowana energia elektryczna jest dostarczana do sieci dystrybucyjnej PGE, ENEA,
ENERGA, TAURON, gdzie w wielu polach SN stacji GPZ 110/15kV zlokalizowanych na terenie całego kraju, również wykorzystano uniwersalne i niezawodne sterowniki polowe e²TANGO.

Rozdzielnice SN e²ALPHA, sterowniki polowe e²TANGO, wyłączniki próżniowe e²BRAVO w KGHM POLSKA MIEDŹ SA
09/27/2018 - 08:45
Rozdzielnice SN e²ALPHA, sterowniki polowe e²TANGO, wyłączniki próżniowe e²BRAVO w KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Nasze urządzenia zostały obdarzone zaufaniem również przez Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (KGHM). Rozdzielnice, wyłączniki i sterowniki polowe, stosowane są niemal we wszystkich oddziałach i spółkach grupy KGHM (Zakłady Górnicze - Oddziały Rudna, Lubin; Zakłady Wzbogacania Rud - Oddziały Lubin, Polkowice; Huta Miedzi Legnica, Energetyka Sp. z o.o.).
W ostatnim roku dostarczyliśmy 5 rozdzielnic SN typu e²ALPHA, z których:
•    Trzy rozdzielnice zasilają maszyny wyciągowe w kopalniach miedzi.
•    Jedna rozdzielnica zlokalizowana w budynku Hali Młynowni i Flotacji Zakładów Wzbogacania Rud, zasila instalacje młynów kulowych, pomp wody i transformatorów.
•    Jedna rozdzielnica z dopuszczeniem Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), zainstalowana jest ponad 1km pod ziemią, zasilając m.in. wentylatory, przenośniki czy transformatory.
Jest to rozwiązanie dedykowane do pracy w podziemiach kopalń górnictwa węgla kamiennego i miedzi. Specjalnie wykonana konstrukcja oraz podzespoły pozwalają na optymalną pracę w wysokiej temperaturze i wilgotności, a także obecności szkodliwych związków w atmosferze. Rozwiązania zastosowane w systemie należą do najnowocześniejszych na świecie, integrują pracę całego systemu oraz przekazują wszystkie dane na drodze cyfrowej do sterowników, które na podstawie odpowiednich algorytmów oprogramowania nadzorują pracę i reagują w chwilach, gdy zespół monitorujący stan systemu wykrywa zagrożenia dla jego pracy.

Wyłączniki e²BRAVO i sterowniki polowe e²TANGO stosowane są również w rozdzielniach SN Huty Miedz i oraz spółek zależnych KGHM-u, m.in. największej spółki (Energetyka Sp. z o.o.), produkującej i dystrybuującej ciepło, energię elektryczną i wodę w rejonie Zagłębia Miedziowego.

Sterowniki polowe e²TANGO i rozdzielnice sn e²ALPHA w stacjach elektroenergetycznych  Innogy STOEN Operator
09/27/2018 - 08:26
Sterowniki polowe ²TANGO i rozdzielnice sn e²ALPHA w stacjach elektroenergetycznych Innogy STOEN Operator

 

 

Przedstawicielem sektora dystrybucji, eksploatującym nasze urządzenia jest jeden z  największych  zakładów energetycznych w Polsce, tj. Innogy STOEN Operator, dla którego dostarczyliśmy niemal 200szt. sterowników polowych e²TANGO. Urządzenia dedykowane są dla stacji RPZ 110/15kV zarówno strony SN jak i WN.
Nowoczesne terminale polowe e²TANGO wykonywane są również w specjalnej wersji – jako automatyka Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) dla rozdzielnic potrzeb własnych stacji RPZ 110/15kV oraz stacji RSM.
Jedną z ostatnich realizacji była dostawa 52-polowej rozdzielnicy SN dla obiektu RPZ 110/15kV Tarchomin. Zainstalowane urządzenia zapewniają zasilanie w północnej części Warszawy.

 

Rozdzielnica dwusystemowa e²ALPHA-2S dla Ministerstwa Finansów
03/29/2018 - 15:47
Rozdzielnica dwusystemowa e²ALPHA-2S dla Ministerstwa Finansów

Oprócz standardowych rozdzielnic jednosystemowych średnich napięć, typoszereg e²ALPHA obejmuje także rozdzielnice z podwójnym systemem szyn zbiorczych. Rozwiązanie takie dedykowane jest do rozdziału pierwotnego lub wtórnego energii elektrycznej w strategicznych obiektach elektroenergetycznych,
w miejscach gdzie wymagana jest duża pewność zasilania oraz zapewnienie pełnego rezerwowania szyn zbiorczych.
Jednym z obiektów gdzie zastosowano dwusystemową rozdzielnicę e²ALPHA-2S była główna stacja elektroenergetyczna Ministerstwa Finansów w Warszawie.
Zadanie realizowane było w systemie „pod klucz”, na czynnym i pracującym obiekcie publicznym, co wiązało się z wykonaniem w pierwszej kolejności zasilania tymczasowego budynku przy użyciu jednosystemowej rozdzielnicy SN e²ALPHA. Sprawne i profesjonalne wykonanie zadania wymagało współpracy i koordynacji działań zarówno od strony Inwestora i Użytkownika jak również Operatora Sieci Dystrybucyjnej tj. Innogy STOEN Operator.
Obie zainstalowane rozdzielnice (jednosystemowa e²ALPHA i dwusystemowa e²ALPHA-2S) wyposażone zostały w wyłączniki próżniowe e²BRAVO i sterowniki polowe e²TANGO.
Oprócz podstawowych funkcji zabezpieczeniowych, pomiarowych, rejestracyjnych i sterowniczych, zainstalowane sterowniki polowe e²TANGO realizują dodatkową ochronę w postaci światłowodowych  zabezpieczeń od zwarć łukowych, co zdecydowanie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń, a w szczególności obsługującego je personelu.

 
 

Rozdzielnice e²ALPHA dla EDF Gdańsk
09/27/2018 - 08:13
Rozdzielnice e²ALPHA dla EDF Gdańsk

 

 

Jako generalny wykonawca wykonaliśmy „pod klucz” szereg modernizacji rozdzielni SN dla odbiorców sektora wytwarzania energii.
Rozdzielnice SN typu e²ALPHA pracują m.in. w elektrociepłowniach w Gdańsku, Krakowie i Szczecinie:

•     PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże w Gdańsku (wcześniej EDF Polska SA) – 54-pola rozdzielcze SN

•     PGE Energia Ciepła SA Oddział nr 1 w Krakowie (wcześniej EDF Polska SA) – 28-pól rozdzielczych SN

•      PGE GiEK SA Zespół Elektrowni Dolna Odra (Elektrociepłownia Pomorzany) – 50-pól rozdzielczych SN

Zakres modernizacji obejmował wykonanie kompletnych projektów wykonawczych, dostawę, montaż i rozruch nowych pól SN oraz odwzorowanie zmodernizowanych rozdzielnic w systemach zdalnego sterowania i nadzoru, a także wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z niniejszymi modernizacjami.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt wykonywania prac w bardzo krótkich przestrzeniach czasowych przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy elektrowni.
W bieżącym roku uruchomiliśmy kolejną 25-polową rozdzielnicę potrzeb ogólnych Elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie. Pewność zasilania oraz czynności ruchowe nowej rozdzielnicy e²ALPHA zapewniają sprawdzone i niezawodne wyłączniki próżniowe e²BRAVO, a sterowanie, pomiary i pełna automatyka zabezpieczeniowa realizowana jest przez nowoczesne uniwersalne terminale polowe e²TANGO.

Aparatura SN dla PERN S.A.
12/12/2017 - 11:47
Aparatura SN dla PERN S.A.

 

 

Z przyjemnością informujemy , że firma Elektrometal Energetyka SA została wybrana jako dostawca urządzeń SN dla 5 modernizowanych stacji elektroenergetycznych, zasilających instalacje transportowania i magazynowania ropy naftowej, należące do wiodącej grupy sektora naftowego - PERN S.A. W ramach kontraktu, dostarczonych i uruchomionych zostanie ponad 50 pól rozdzielczych e²ALPHA oraz ponad 70szt. sterowników polowych e²TANGO. Niniejszy kontrakt potwierdza zaufanie strategicznych koncernów przemysłowych dla polskiej myśli technicznej, a co za tym idzie dla rozwiązań oferowanych przez naszą spółkę

e²TANGO dla Grupa Azoty ZA „Puławy” S.A.
10/16/2017 - 00:00
e²TANGO dla Grupa Azoty ZA „Puławy” S.A.

 

 

Miło nam poinformować, że sterowniki polowe e2TANGO naszej firmy zostały wybrane dla nowobudowanej instalacji produkcyjnej jednego z największych w kraju zakładów chemicznych należących do Grupy Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. Urządzenia zostaną uruchomione i będą zabezpieczały odbiory i urządzenia zasilane z nowej 38-polowej 2-systemowej rozdzielnicy SN zabudowanej w związku ze stale rozwijającym się zakładem produkcyjnym. Inwestorowi serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór oferowanych przez nas rozwiązań.

Rozdzielnice do zasilania maszyny wyciągowej - tureckie kopalnie węgla kamiennego TTK Amsara TIM, TTK Armutcuk
09/28/2016 - 09:40
Rozdzielnice do zasilania maszyny wyciągowej - tureckie kopalnie węgla kamiennego TTK Amsara TIM, TTK Armutcuk

Rozdzielnice do zasilania maszyny wyciągowej - tureckie kopalnie węgla kamiennego TTK Amsara TIM, TTK Armutcuk. Dwa dwupolowe zestawy zasilające 3,31kV R-3,3 wykonano na bazie pól rozdzielczych typu e²ALPHA produkcji Elektrometal Energetyka SA. Specjalnym oczekiwaniem klienta było umieszczenie w polu o podziałce 600mm transformatora potrzeb własnych, zestawu pomiarowego oraz wzniosu szynowego. Skomplikowany układ sterowania potrzebował zastosowania rozbudowanej logiki obsługującej dużą ilość sygnałów dwustanowych. Sterowniki e²TANGO oraz cała dokumentacja zostały wykonane w tureckiej wersji językowej. Projekt zrealizowano dla polskiej firmy MWM Elektro Sp. z o.o.

Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Nowa Bojowców
06/06/2016 - 12:00
Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Nowa Bojowców

 

Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Nowa Bojowców

Rozdzielnica e²ALPHA dla Zakładu Górniczego Zagłębie
12/03/2015 - 15:15
Rozdzielnica e²ALPHA dla Zakładu Górniczego Zagłębie

 

Rozdzielnica e²ALPHA dla Zakładu Górniczego Zagłębie 

Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Tyniecka - Tramwaje Warszawskie
02/05/2016 - 11:16
Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Tyniecka - Tramwaje Warszawskie

 

Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Tyniecka - Tramwaje Warszawskie

Rozdzielnica e²ALPHA dla EDF Polska SA Oddz. EC Gdańsk
10/22/2015 - 11:10
Rozdzielnica e²ALPHA dla EDF Polska SA Oddz. EC Gdańsk

 

Rozdzielnica e²ALPHA dla elektrociepłowni z grupy EDF SA.

Zlecenie dla EDF Polska Oddział Wybrzeże."Modernizacja rozdzielni 6kV EC Gdansk" dotyczyło m. in. dostawy 54 pól rozdzielczych typu e²ALPHA wraz z projektem, pracami instalacyjnymi i budowlanymi, aktualizacją systemów DCS i nadzoru energetycznego oraz pełnym uruchomieniem. W ramach zadania zostały zabudowane dwie dwusekcyjne rozdzielnice e²ALPHA (25 i 29 pol rozdzielczych). W dostarczanych rozdzielnicach zastosowano nowoczesne rozwiązania pozwalające na niezawodne sterowanie aparaturą rozdzielczą oraz komfortowe i bezpieczne prowadzenie prac eksploatacyjnych. Blokada mechaniczna tylnej osłony czy przycisk awaryjny 'wyłącz' to odpowiedź na specjalne wymagania klienta co do rozwiązań technicznych w zastosowanych rozdzielnicach. Prace nad rozdzielnicami potrzeb ogólnych elektrociepłowni wymagały szczegółowego zaplanowania ze względu na ciągłość działania elektrowni oraz zaplanowane terminy odstawień. Ważnym elementem projektu była synchronizacja powiązań wszystkich elementów systemu oraz dopasowanie do istniejącego już układu. Opracowane rozwiązanie zostało szczegółowo przetestowane i sprawdzone przed instalacją na obiekcie.

10/07/2015 - 09:46
Rozdzielnica SN e²ALPHA ze stopniem ochrony IP54 dla Kompania Węglowa SA KWK Brzeszcze

 

Rozdzielnica SN e²ALPHA ze stopniem ochrony IP54 dla Kompania Węglowa SA KWK Brzeszcze

Dziesięciopolową rozdzielnicę wykonano w podwyższonym stopniu ochrony IP54.Jako dodatkowy element wyposażenia podnoszący bezpieczeństwo eksploatacji rozdzielnicy zastosowano zbiorczy kanał dekompresyjny. Rozdzielnicę wyposażono w wyłączniki próżniowe e²BRAVO oraz sterowniki polowe e²TANGO. W polach silnikowych wyłączników zastosowano elektromagnetyczny układ podnapięciowy (bez elementów elektronicznych).

Rozdzielnica SN e²ALPHA dla podstacji trakcyjnej w Gdańsku
01/26/2015 - 15:38
Rozdzielnica SN e²ALPHA dla podstacji trakcyjnej w Gdańsku

 

Rozdzielnica SN e²ALPHA dla podstacji trakcyjnej w Gdańsku

09/04/2014 - 21:03
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - „Przebudowa głównej rozdzielni SN 15/15 kV”

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  -  „Przebudowa głównej rozdzielni SN 15/15 kV” 

Rozdzielnica SN e²ALPHA dla Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK Szczygłowice
09/08/2014 - 08:41
Rozdzielnica SN e²ALPHA dla Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK Szczygłowice

 

Rozdzielnica SN e²ALPHA dla Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK Szczygłowice

Wyłączniki próżniowe SN e²BRAVO z zestawami adaptacyjnymi RD1 dla KGHM
01/07/2015 - 18:10
Wyłączniki próżniowe SN e²BRAVO z zestawami adaptacyjnymi RD1 dla KGHM

 

Modernizacja członów ruchomych rozdzielnicy RD-1 dla KGHM SA.

Dla KGHM SA wykonalismy modernizację członów ruchomych do rozdzielnicy RD-1. Człony zostały wyposażone w wyłączniki próżniowe e²BRAVO oraz w komplet blokad kompatybilnych z modernizowanym polem. Dzięki temu zmodernizowana rozdzielnica RD-1 znacząco zwiększyła bezpieczeństwo obsługi i niezawodność pracy. Wymiana członów ruchomych została wykonana bez ingerencji w konstrukcję i obwody sterownicze rozdzielnicy oraz z wykorzystaniem elementów jezdnych, izolacyjnych i łączeniowych pochodzących z modernizowanego elementu. Dzięki temu wymianę mozna było wykonać bez odstawiania rozdzielnicy, co zapewniło ciągłość pracy zakładu.

Aplikacja systemu sterowania i nadzoru dla stacji 15/6kV
01/11/2016 - 15:29
Aplikacja systemu sterowania i nadzoru dla stacji 15/6kV

 

Aplikacja systemu sterowania i nadzoru dla stacji 15/6kV

Sterowniki automatyki SZR dla stacji GPZ 110/GkV w Tauron Dystrybucja
01/26/2018 - 10:02
Sterowniki automatyki SZR dla stacji GPZ 110/GkV w Tauron Dystrybucja

 

Sterowniki automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy e2TANGO SZR dedykowane zostały do pracy w stacjach rozdzielczych Tauron Dystrybucja, w wariantowym rozwiązaniu układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy. Realizacja polegała na zaprojektowaniu algorytmu wykonujqcego wersję specjalną automatykl SZR dla dwusystemowej rozdzlelni GkV wraz z powiązaniami z polami 110kV. Specyfika pracy rozdzielnicy dwusystemowej wymaga prawidłowego działania z wszystkimi mozliwymi wariantami układow pracy. System powstał w ramach prac działu R&D i scisłej współpracy z zamawiającym. Opracowane rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie pewnosci zasilania i bezpieczenstwa pracy sieci klienta.

 Aplikacja systemu sterowania i nadzoru stacji WN/SN dla Politechniki Białostockiej
09/04/2014 - 21:11
Aplikacja systemu sterowania i nadzoru stacji WN/SN dla Politechniki Białostockiej

 

Aplikacja systemu sterowania i nadzoru stacji WN/SN dla Politechniki Białostockiej

Szafy zabezpieczeń WN dla GPZ 110/30/6 kV
11/26/2015 - 14:47
Szafy zabezpieczeń WN dla GPZ 110/30/6 kV

 

Modernizacja rozdzielni 110kV w stacji GPZ-1 Machów to kompleksowa realizacja dla Zakładów Chemicznych "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o.
W ramach zlecenia zostały wykonane następujące prace:
• modernizacja nastawni całej stacji GPZ wraz z wymianą zabezpieczeń w polach 110kV.
• modernizacja instalacji potrzeb własnych DC i AC,
• opracowanie, dostarczenie i uruchomienie systemu nadzoru e2YANKEE,
• kompleksowa modernizacja pól 110kV.
Nastawnię stacji wyposażono w szafy zabezpieczeń wysokiego napięcia, gdzie jako sterownik polowy zastosowano e2TANGO. Zmodernizowane zostały istniejące układy zasilające, np.: instalacja potrzeb własnych stacji, w ramach których zabudowano nowe rozdzielnice, szafę falownika oraz baterie akumulatorów. Realizacja obejmująca swym zakresem prace na stacji WN wykonana została w trakcie ruchu zakładu i nie mogła zakłócić procesu produkcyjnego.

Tablica szkoleniowa e²TS-1
01/08/2015 - 08:20
Tablica szkoleniowa e²TS-1 - ENERGA OPERATOR TOO Sp. z o.o.

 

Tablica szkoleniowa e²TS-1 - ENERGA OPERATOR TOO Sp. z o.o.

REGON: 146888618, NIP: 951-23-72-169 KRS 0000479639, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.700.000,00 zł wpłacony w całości

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa