System nadzoru e²YANKEE®

Pobierz wersję pdf.:

Karta Katalogowa e²YANKEE

 

 

CHATAKTERYSTYKA
System nadzoru (SCADA) e²YANKEE to nowoczesny, przyjazny i intuicyjny system nadzoru klasy SCADA, przeznaczony do monitoringu systemów energetycznych. Jego główne zadania to wizualizacja bieżących stanów rozdzielni, sterowanie aparatami łączeniowymi, wyświetlanie i archiwizacja wartości pomiarowych, odczyt oraz zarządzanie rejestratorami: zdarzeń, zakłóceń oraz kryterialnym z poszczególnych urządzeń zabezpieczających oraz podgląd i analiza danych historycznych wraz z możliwością tworzenia raportów. W typowej realizacji system składa się z: szafy koncentratora wyposażonego w serwer zbierający i archiwizujący dane, urządzeń komunikacyjnych i stanowiska lokalnego/serwisowego oraz zewnętrznych stacji operatorskich. Zakres funkcjonalności systemu za każdym razem dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta.
e²YANKEE może być obsługiwany z tradycyjnych stanowisk operatorskich (lokalnych bądź zdalnych), urządzeń mobilnych (laptopy i tablety) lub za pośrednictwem internetu (przez przeglądarki www). Umożliwia alarmowanie o stanach awaryjnych via mail lub SMS a także obsługę wielu monitorów i wielu języków. Współpracuje z produktami Elektrometal Energetyka SA (sterownik polowy e²TANGO) oraz z produktami innych producentów. 

ZASTOSOWANIE
e²YANKEE posiada modułową budowę, która pozwala na zastosowanie go zarówno na małych obiektach, jak i rozbudowanych. System może nadzorować obiekty wyposażone w kilka urządzeń, jak również wielourządzeniowe stacje energetyczne (GPZ, RPZ). e²YANKEE znajdzie zastosowanie w przypadku systemów rozproszonych zbierających dane w wielu miejscach (np.: stacje zlokalizowane na terenie województwa). Może być wykorzystany do obsługi i nadzoru kompleksowych systemów (w jednym systemie obsługa rozdzielni, kamer CCTV, innych urządzeń takich jak pompy, taśmociągi, turbiny, młyny, itp.) oraz procesów produkcyjnych (np.: produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych lub farmach wiatrowych) z możliwościami rozliczeniowymi i raportami. Umożliwia nadzór nad falownikami, prostownikami, ups-ami, generatorami czy agregatami, obsługę zabezpieczeń elektroenergetycznych, sterowników PLC, analizatorów sieci, rejestratorów, przetworników pomiarowych, liczników mediów (energia, woda, gaz, ciepło) oraz innych urządzeń pozwalających na zdalny odczyt informacji. 
ZALETY

STRUKTURA SYSTEMU
Modułowa struktura e²YANKEE umożliwia dowolną konfigurację w zależności od potrzeb klienta czy wymagań niezawodności. Małe systemy oparte o pojedynczą stację operatorską zbierają dane z urządzeń i kontrolują te urządzenia. Średnie systemy wyposażone są w koncentrator zbierający dane oraz stacjonarny lub zdalny terminal operatorski dostępny przez www. Duże systemy zawierają koncentrator oraz w pełni funkcjonalny koncentrator zapasowy stanowiący rezerwę na wypadek awarii pierwszego oraz wiele terminali operatorskich i zdalnych stacji www do obsługi systemu.

KOMUNIKACJA
e²YANKEE wyposażony jest w obsługę wielu typów protokołów komunikacyjnych. Komunikacja wewnątrz systemowa oparta jest o typowe urządzenia sieciowe, zaś komunikacja z urządzeniami (sterownikami) o protokoły i interfejsy komunikacyjne udostępniane przez urządzenia.

KONTROLA DOSTĘPU
Wielopoziomowy system kontroli uprawnień i dostępu do aplikacji. Z dostępu do aplikacji może korzystać nieograniczona liczba operatorów systemu. Jednocześnie system umożliwia wprowadzenie wielopoziomowych ograniczeń uprawnień dostępu i dopuszczenia do sterowania łącznikami, podglądu stanów i zarządzania zdarzeniami tylko wybranych operatorów. Na wybranego użytkownika lub grupę użytkowników mogą zostać nałożone limity możliwości podglądu całości aplikacji lub jej fragmentu, w zależności od posiadanych uprawnień.

ROZBUDOWA
Ewolucyjny charakter systemu e²YANKEE pozwala na wielostopniową rozbudowę. W zależności od potrzeb klienta funkcjonalność e²YANKEE można uzupełnić o nowe stanowiska operatorskie stacjonarne, jak i terminale zdalne przez www oraz rozszerzyć interfejs o nowe funkcjonalności i obsługę kolejnych sterowników (zabezpieczeń). Pełna skalowalność pozwala również na bezproblemową rozbudowę części komunikacyjnej i serwerowej systemu. System w każdej chwili może zostać doposażony w urządzenia redundantne i dodatkowe kanały komunikacji.