Sterowniki polowe e²TANGO i wyłączniki próżniowe SN e²BRAVO w stacjach elektroenergetycznych Enea Operator

Od początku obecności firmy Elektrometal Energetyka SA na rynku bardzo ważnym obszarem działania spółki jest sektor dystrybucji energii. Jednym z zakładów, które szeroko eksploatują nasze wyłączniki próżniowe średniego napięcia typu e2BRAVO oraz sterowniki polowe e2TANGO jest ENEA Operator sp. z o.o. działający na terenie północno-zachodniej Polski. Na 63 stacjach elektroenergetycznych GPZ 110/15kV w polach rozdzielnic średniego napięcia jest zabudowanych i eksploatowanych ponad 155 szt. wyłączników próżniowych e2BRAVO oraz 357 szt. sterowników polowych e2TANGO. Możemy się pochwalić także zrealizowaniem na stacjach Enea Operator modernizacji automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) w oparciu o sterownik e2TANGO-SZR oraz zabudowaniem kilku pól rozdzielnicy e2ALPHA na jednej ze stacji elektroenergetycznych w Oddziale Dystrybucji Poznań. W zdecydowanej większości urządzenia zostały zabudowane w ramach modernizacji istniejących rozdzielnic średniego napięcia typu WRS poprzez samodzielne realizacje projektów pod klucz w trybie projektuj i buduj przez spółkę Elektrometal Energetyka SA , a także jako dostawy urządzeń dla firm wykonujących modernizację stacji.

Jedną z ostatnich realizacji była zabudowa sterownika automatyki e2TANGO-SZR w polu łącznika szyn rozdzielni 15kV w jednej ze stacji elektroenergetycznych 110/15kV w dla oddziału Enei Operatora w Gorzowie.