Sterowniki polowe e²TANGO i rozdzielnice SN e²ALPHA w stacjach elektroenergetycznych Innogy STOEN Operator

Przedstawicielem sektora dystrybucji, eksploatującym nasze urządzenia jest jeden z największych zakładów energetycznych w Polsce, tj. STOEN Operator, dla którego dostarczyliśmy 630 szt. sterowników polowych e²TANGO. Urządzenia dedykowane są dla stacji RSM i RPZ 110/15kV zarówno ze strony SN jak i WN.
Nowoczesne terminale polowe e²TANGO wykonywane są również w wersji specjalnej – jako automatyka Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR), dedykowane dla rozdzielnic potrzeb własnych stacji RPZ 110/15kV oraz stacji RSM. Stosowane są w rozdzielnicach 0,4kV AC oraz rozdzielnicach prądu stałego i napięcia gwarantowanego 220V DC.
Oprócz sterowników polowych e²TANGO, spółka STOEN od kilku lat eksploatuje, na jednej ze swoich stacji RPZ 110/15kV, 52-polową 4-sekcyjną jednosystemową rozdzielnicę SN e²ALPHA na napięcie 17,5 kV. Urządzenia zapewniają zasilanie odbiorcom w północnej części Warszawy. Zainstalowano także 24-polową rozdzielnicę typu e²ALPHA-2S w jednej ze stacji typu RSM oraz 24-polową rozdzielnicę na napięcie 24 kV typu e²ALPHA.