Szkolenia z EAZ

Proszę wybrać interesujący Państwa zakres szkolenia:

Szkolenia z EAZ do pracy w sieciach SN

Szkolenia w zakresie automatyki zabezpieczeniowej dedykowanej do pracy w sieciach SN w dwóch wariantach:

Wariant I: Obsługa i eksploatacja sterowników polowych e2TANGO w sieciach SN – poziom podstawowy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową i eksploatacją sterowników polowych e2TANGO dedykowanych dla obiektów SN oraz przeszkolenie w zakresie podstawowej obsługi oprogramowania inżynierskiego e2TANGO-Studio, służącego do obsługi sterowników polowych, na bazie gotowej, przykładowej konfiguracji.

Czas trwania szkolenia                            1 dzień*                             Cena                    3 000,00 zł**

Miejsce szkolenia                        Warszawa                                      

Wariant II: Obsługa, konfiguracja i programowanie sterowników polowych e2TANGO w sieciach SN – poziom zaawansowany

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową i eksploatacją sterowników polowych e2TANGO dedykowanych dla obiektów SN oraz przeszkolenie w zakresie konfigurowania i programowania sterowników oraz tworzenia zaawansowanych układów logicznych przy użyciu oprogramowania inżynierskiego e2TANGO-Studio na bazie dokumentacji projektowej.

Czas trwania szkolenia                            1 dzień*                             Cena                    3 500,00 zł**

Miejsce szkolenia                        Warszawa                                                    

Rozszerzenie tematyki jednego z wyżej wymienionych wariantów szkolenia:

IEC61850                                                           Cena                    1 000,00 zł

Ćwiczenia dot. komunikacji sterowników polowych e2TANGO w standardzie IEC61850

Automatyka SZR/PPZ                                      Cena                    1 000,00 zł

Szkolenie w zakresie konfigurowania i parametryzowania sterowników polowych e2TANGO realizujących funkcję automatyki SZR/PPZ

Testowanie zabezpieczeń                               Cena                    2 500,00 zł

Szkolenie i ćwiczenia praktyczne w zakresie testowania i sprawdzania zabezpieczeń przy użyciu tester OMICRON

Inne                                                                   Cena                    do uzgodnienia

Tematyka zgłoszona przez klienta dot. niestandardowych funkcjonalności sterowników polowych e2TANGO

*Czas szkolenia może być dłuższy w zależności od wybranego wariantu i rozszerzenia tematyki  szkolenia. W przypadku szkolenie dłuższego niż jeden dzień, oferta nie obejmuje kosztu zakwaterowania i wyżywienia

**Cena wariantu obejmuje grupę 3-osobową. Dla grup powyżej 3 osób, cena uzgadniana indywidualnie.

Szkolenia z EAZ do pracy w sieciach WN

Szkolenia w zakresie automatyki zabezpieczeniowej dedykowanej do pracy w sieciach WN:

Wariant I: Obsługa i eksploatacja zespołów zabezpieczeń e2TANGO w sieciach WN – poziom podstawowy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową i eksploatacją zespołów zabezpieczeń e2TANGO dedykowanych dla obiektów WN oraz przeszkolenie w zakresie podstawowej obsługi oprogramowania inżynierskiego e2TANGO-Studio, służącego do obsługi zabezpieczeń, na bazie gotowej, przykładowej konfiguracji.

Czas trwania szkolenia                1 dzień*                             Cena                    4 000,00 zł**

Miejsce szkolenia                          Warszawa                                       

Wariant II: Obsługa, konfiguracja i programowanie zespołów zabezpieczeń e2TANGO w sieciach WN – poziom zaawansowany

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową i eksploatacją zespołów zabezpieczeń e2TANGO dedykowanych dla obiektów WN oraz przeszkolenie w zakresie konfigurowania i programowania zabezpieczeń oraz tworzenia zaawansowanych układów logicznych przy użyciu oprogramowania inżynierskiego e2TANGO-Studio na bazie dokumentacji projektowej.

Czas trwania szkolenia                1 dzień*                             Cena                    4 500,00 zł**

Miejsce szkolenia                          Warszawa                                                     

Rozszerzenie tematyki jednego z wyżej wymienionych wariantów szkolenia:

IEC61850                                                                      Cena                    1 000,00 zł

Ćwiczenia dot. komunikacji zespołów zabezpieczeń e2TANGO w standardzie IEC61850

Automatyka SZR/PPZ                                                 Cena                    1 000,00 zł

Szkolenie w zakresie konfigurowania i parametryzowania zespołów zabezpieczeń e2TANGO realizujących funkcję automatyki SZR/PPZ

Testowanie zabezpieczeń                                          Cena                    2 500,00 zł

Szkolenie i ćwiczenia praktyczne w zakresie testowania i sprawdzania zabezpieczeń przy użyciu tester OMICRON

Inne                                                                               Cena                    do uzgodnienia

Tematyka zgłoszona przez klienta dot. niestandardowych funkcjonalności zespołów zabezpieczeń e2TANGO

*Czas szkolenia może być dłuższy w zależności od wybranego wariantu i rozszerzenia tematyki  szkolenia. W przypadku szkolenie dłuższego niż jeden dzień, oferta nie obejmuje kosztu zakwaterowania i wyżywienia

**Cena wariantu obejmuje grupę 3-osobową. Dla grup powyżej 3 osób, cena uzgadniana indywidualnie.  Aby zgłosić chęć udziału w wybranym szkoleniu, proszę o wypełnienie danych w poniższym formularzu oraz wybranie
  interesującego Państwa zakresu. Na skrzynkę pocztową otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia zapytania, a nasz
  dział obsługi skontaktuje się wkrótce w celu ustalenia dogodnego terminu.


  Imię i nazwisko


  Adres e-mail


  Nazwa firmy


  NIP


  Numer telefonu


  Liczba uczestników


  Zakres szkolenia

  Wariant szkolenia

  Rozszerzenie tematyki jednego z wyżej wymienionych wariantów szkolenia

  Wariant szkolenia

  Rozszerzenie tematyki jednego z wyżej wymienionych wariantów szkolenia


  Informacje dodatkowe