Rozdzielnice SN e²ALPHA, sterowniki polowe e²TANGO, wyłączniki próżniowe e²BRAVO w KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Nasze urządzenia zostały obdarzone zaufaniem również przez Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (KGHM). Rozdzielnice, wyłączniki i sterowniki polowe, stosowane są niemal we wszystkich oddziałach i spółkach grupy KGHM (Zakłady Górnicze – Oddziały Rudna, Lubin; Zakłady Wzbogacania Rud – Oddziały Lubin, Polkowice; Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Cedynia, Zakład Hydrotechniczny, Energetyka Sp. z o.o.). Dostarczyliśmy do tej pory 14 rozdzielnic SN typu e²ALPHA w łącznej ilości ponad 280 pól SN, z czego:

  • Cztery rozdzielnice zasilają maszyny wyciągowe w kopalniach miedzi
  • Trzy rozdzielnice zasilają instalacje wzbogacania rud, zlokalizowane m.in. w budynku Hali Młynowni i Flotacji Zakładów Wzbogacania Rud, zasilanie instalacji młynów kulowych, pomp wody i transformatorów
  • Dwie rozdzielnice zainstalowane w hutach Cedynia i Legnica, z czego jedna pracuje w instalacji Instytutu Metali Niezależnych
  • Jedna rozdzielnica zainstalowana w spółce Energetyka Sp. z o.o. na wydziale wodnym zasilającym instalacje pompowni
  • Dwie rozdzielnice z dopuszczeniem Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), zainstalowane są ponad 1km pod ziemią, zasilając m.in. wentylatory, przenośniki czy transformatory.
    Jest to rozwiązanie dedykowane do pracy w podziemiach kopalń górnictwa węgla kamiennego i miedzi. Specjalnie wykonana konstrukcja oraz podzespoły pozwalają na optymalną pracę w wysokiej temperaturze i wilgotności, a także obecności szkodliwych związków w atmosferze. Rozwiązania zastosowane w systemie należą do najnowocześniejszych na świecie, integrują pracę całego systemu oraz przekazują wszystkie dane na drodze cyfrowej do sterowników, które na podstawie odpowiednich algorytmów oprogramowania nadzorują pracę i reagują w chwilach, gdy zespół monitorujący stan systemu wykrywa zagrożenia dla jego pracy.

Wyłączniki e²BRAVO i sterowniki polowe e²TANGO stosowane są również w rozdzielniach SN Huty Miedz i oraz spółek zależnych KGHM-u, m.in. największej spółki (Energetyka Sp. z o.o.), produkującej i dystrybuującej ciepło, energię elektryczną i wodę w rejonie Zagłębia Miedziowego.