Rozdzielnica SN górnicza e²ALPHA-G

Rozdzielnica jednosystemowa e²ALPHA®-G

Podstawowe parametry:
– napięcie znamionowe do 12 kV
– prąd znamionowy szyn zbiorczych do 1250 A
– odporność na zwarcia łukowe do 25 kA/0,1s
– odporność zwarciowa do 25 kA/1s.

Certyfikat zgodności nr 092/2017 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.
Dopuszczenie WUG nr GE-24/17

Materiały dla projektantów w .dwg (schematy aplikacyjne)

 

Karta katalogowa e2ALPHA-G 

Certyfikat e²ALPHA®-G

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Deklaracja zgodności e2ALPHA-G PL 12kV (630-1250A) do 25kA

CHARAKTERYSTYKA
Rozdzielnice SN e2ALPHA-G są rodziną nowoczesnych czteroprzedziałowych rozdzielnic wnętrzowych średniego napięcia, przystosowanych do zabudowy w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego i miedzi. Wysoki stopień bezpieczeństwa obsługi rozdzielnicy e2ALPHA-G został osiągnięty dzięki zastosowaniu rozbudowanego systemu blokad mechanicznych i elektrycznych oraz wzmocnionej konstrukcji mechanicznej pola wyróżniającej się znacznym poziomem łukoodporności. Rozdzielnicę cechuje specjalna kontrukcja odporna na wysoką temperaturę oraz wilgotność, a także możliwość podłączenia kabli od tyłu bez konieczności budowy specjalnego kanału kablowego.

ZASTOSOWANIE
Rozdzielnica e2ALPHA-G jest doskonałym rozwiązaniem dla energetyki górniczej. Zaawansowana konstrukcja, niewielkie gabaryty (m. in. wysokość 1800 mm), predysponuje ją do zastosowań w niskich wyrobiskach kopalń węgla kamiennego i miedzi, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych warunków środowiskowych (wysoka temperatura i wilgotność).

ZALETY

KONSTRUKCJA POLA ROZDZIELCZEGO
Konstrukcja pola rozdzielczego e2ALPHA-G została wykonana z prefabrykowanych blach stalowych oraz ocynkowanych o grubości od 1 do 3 mm. W miejscach szczególnie narażonych na oddziaływanie łuku wewnętrznego oraz ciśnienia gazów połukowych wykorzystano wysokogatunkową blachę stalową o grubości 3 mm pokrytą farbą proszkową. 

Dodatkowo zastosowano szereg rozwiązań technicznych eliminujących niekorzystny wpływ wysokiej temperatury i wilgotności w miejscu zainstalowania.