Rozdzielnica SN dwusystemowa e²ALPHA-2S

Rozdzielnica dwusystemowa e²ALPHA®-2S

Podstawowe parametry:
– napięcie znamionowe do 17,5 kV
– prąd znamionowy szyn zbiorczych do 2500 A
– odporność na zwarcia łukowe do 31,5 kA/1s
– odporność zwarciowa do 31,5 kA/3s.

Certyfikat zgodności nr 067/2020 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Materiały dla projektantów w .dwg (schematy aplikacyjne)

 

Pobierz wersję pdf.:

Karta katalogowa e2ALPHA-2S

Certyfikat e²ALPHA®-2S

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Deklaracja zgodności e2ALPHA-2S PL 17,5kV (630-2000A) do31,5kA

Deklaracja zgodności e2ALPHA-2S PL 12kV (630-2500A) do31,5kA

CHARAKTERYSTYKA

Rozdzielnice SN e2ALPHA-2S są rodziną nowoczesnych w pełni przedziałowych rozdzielnic wnętrzowych średniego napięcia z podwójnym systemem szyn zbiorczych. Standardowy typoszereg e2ALPHA-2S składa się z celek rozdzielczych o szerokości 650, 800 i 1100mm. Wysoki stopień bezpieczeństwa eksploatacji rozdzielnicy e2ALPHA-2S został osiągnięty dzięki zastosowaniu rozbudowanego systemu blokad mechanicznych i elektrycznych oraz wzmocnionej konstrukcji mechanicznej pola cechującej się znacznym poziomem łukoodporności. Rozdzielnica występuje w wykonaniu IP4X, IP54 oraz WUG.

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnica e2ALPHA-2S dedykowana jest do rozdziału pierwotnego lub wtórnego energii elektrycznej w strategicznych obiektach elektroenergetycznych takich jak GPZ, GSZ, RPZ, główne rozdzielnie kopalń i zakładów przemysłowych, elektrowni i elektrociepłowni, rozdzielni sieciowych, gdzie wymagana jest duża niezawodność zasilania oraz możliwość rezerwowania drugim systemem szyn zbiorczych.

ZALETY

KONSTRUKCJA POLA ROZDZIELCZEGO

Konstrukcja pola składa się sześciu niezależnych i wygrodzonych metalowymi przegrodami przedziałów silnoprądowych (przedział szyn zbiorczych systemu I; przedział szyn zbiorczych systemu II, przedział odłącznika systemu I; przedział odłącznika systemu II;  przedział wyłącznikowy, przedział przyłączowy/kablowy). Dodatkowo  pole e2ALPHA-2S zostało wyposażone w jeden wewnętrzny kanał dekompresyjny, który w momencie wystąpienia w którymkolwiek z przedziałów zwarcia, zbiera i odprowadza powstałe ciśnienie oraz gazy połukowe w jedno miejsce. 

Konstrukcja e2ALPHA-2S została zaprojektowana w sposób umożliwiający dostęp do każdego z przedziałów rozdzielnicy bez konieczności ingerencji w kolejny np. sąsiedni przedział. Rozwiązanie takie jest wygodne zarówno z perspektywy eksploatacji urządzenia jak również czynności serwisowych i przeglądowych. Podczas prac konserwacyjnych w obrębie jednego z przedziałów nie ingerujemy w inny. 

Specjalnie na potrzeby rozdzielnicy e2ALPHA-2S powstała rodzina odłączników o obciążalności zwarciowej 31,5 kA/3s co zostało potwierdzone licznymi próbami w instytutach i laboratoriach.