Rozdzielnice e²ALPHA dla sektora wytwarzania

Jako generalny wykonawca wykonaliśmy „pod klucz” szereg modernizacji rozdzielni SN dla odbiorców sektora wytwarzania energii.
Rozdzielnice SN typu e²ALPHA pracują m.in. w elektrociepłowniach w Gdańsku, Krakowie i Szczecinie:
•     PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże w Gdańsku (wcześniej EDF Polska SA) – 89-pól rozdzielczych SN
•     PGE Energia Ciepła SA Oddział nr 1 w Krakowie (wcześniej EDF Polska SA) – 28-pól rozdzielczych SN
•      PGE GiEK SA Zespół Elektrowni Dolna Odra (Elektrociepłownia Pomorzany) – 50-pól rozdzielczych SN
Zakres modernizacji obejmował wykonanie kompletnych projektów wykonawczych, dostawę, montaż i rozruch nowych pól SN oraz odwzorowanie zmodernizowanych rozdzielnic w systemach zdalnego sterowania i nadzoru, a także wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z niniejszymi modernizacjami.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt wykonywania prac w bardzo krótkich przestrzeniach czasowych przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy elektrowni.
W ostatnim czasie uruchomione zostały kolejne pola rozdzielcze rozdzielnic potrzeb ogólnych Elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie, w których wykorzystano również sterowniki zabezpieczeniowe e²TANGO. Pewność zasilania oraz czynności ruchowe nowej rozdzielnicy e²ALPHA zapewniają sprawdzone i niezawodne wyłączniki próżniowe e²BRAVO, a sterowanie, pomiary i pełna automatyka zabezpieczeniowa realizowana jest przez nowoczesne uniwersalne terminale polowe e²TANGO.