Rozdzielnice SN e²ALPHA

2022 – Łukoodporność rozdzielnic w osłonie metalowej – eliminacja zakłóceń.pdf

Publikacja pochodzi z współorganizowanej przez Elektormetal Energetyka SA XXIV konferencji “Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” KAE 2022, podczas której wystąpienie wygłosił dr inż. Waldemar Chmielak.


2018 – Puchar Ministra Energii dla Elektrometal Energetyka SA.pdf

Publikacja prezentuje zintegrowany system zasilania, optymalizujący nadzór i bezpieczeństwo pracy w oparciu o rozdzielnicę górniczą e2ALPHA-G i sterownik e2TANGO, nagrodzony Pucharem Ministra Energii na 31. Elektroenergetycznych Targach ENERGETAB 2018. Rozwiązanie przygotowano na niespotykane dotychczas warunki pracy w wysokiej temperaturze i wilgotności, a także obecności szkodliwych związków w atmosferze.


2018 – Rozdział pierwotny i wtórny energii elektrycznej.pdf

Opracowanie dotyczy grupy nowoczesnych rozdzielnic w izolacji powietrznej e²ALPHA. Konstrukcje serii e²ALPHA zostały przystosowane do współpracy z aparaturą łączeniową i  pomiarową różnych producentów, pozwalając tym samym użytkownikowi na swobodę doboru urządzeń pracujących w rozdzielnicach. Setki naszych urządzeń znajdziemy w strategicznych obiektach elektroenergetycznych w całym kraju i za granicą.


2017 – Rozdzielnice dwusystemowe średnich napięć.pdf

Dwusystemowe rozdzielnice SN e2ALHPA-2s to rozwiązanie na poziomie światowym, zaprojektowane do pracy rozdzielni z podwójnym systemem szyn zbiorczych. Artykuł wyjaśnia takie zalety naszego rozwiązania jak rezerwowanie sekcyjne czy niezależny dostęp do każdego z przedziałów rozdzielnicy.


2014 – Nowe spojrzenie na konstruowanie rozdzielnic SN.pdf

W artykule zaprezentowano nowoczesną czteroprzedziałową rozdzielnicę średniego napięcia typu e2ALPHA-G. To unikatowa, najmniejsza na rynku konstrukcja w pełni przedziałowego pola rozdzielczego SN z autorskim, niezależnym od typu wyłącznika systemem blokad.