Rozdzielnice SN e²ALPHA

Łukoodporność rozdzielnic w osłonie metalowej - eliminacja zakłóceń

Publikacja dra inż. Waldemara Chmielaka pochodzi z współorganizowanej przez Elektormetal Energetyka SA XXIV konferencji "Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce" KAE 2022.

Puchar Ministra Energii dla Elektrometal Energetyka SA

Publikacja prezentuje zintegrowany system zasilania, optymalizujący nadzór i bezpieczeństwo pracy w oparciu o rozdzielnicę górniczą e2ALPHA-G i sterownik e2TANGO, nagrodzony Pucharem Ministra Energii na 31. Elektroenergetycznych Targach ENERGETAB 2018.

Rozdział pierwotny i wtórny energii elektrycznej

Opracowanie dotyczy grupy nowoczesnych rozdzielnic w izolacji powietrznej e²ALPHA. Konstrukcje serii e²ALPHA zostały przystosowane do współpracy z aparaturą łączeniową i pomiarową różnych producentów, pozwalając tym samym użytkownikowi na swobodę doboru urządzeń pracujących w rozdzielnicach.

Rozdzielnice dwusystemowe średnich napięć

Dwusystemowe rozdzielnice SN e2ALHPA-2s to rozwiązanie na poziomie światowym, zaprojektowane do pracy rozdzielni z podwójnym systemem szyn zbiorczych. Artykuł wyjaśnia takie zalety naszego rozwiązania jak rezerwowanie sekcyjne czy niezależny dostęp do każdego z przedziałów rozdzielnicy.

Nowe spojrzenie na konstruowanie rozdzielnic SN

W artykule zaprezentowano nowoczesną czteroprzedziałową rozdzielnicę średniego napięcia typu e2ALPHA-G. To unikatowa, najmniejsza na rynku konstrukcja w pełni przedziałowego pola rozdzielczego SN z autorskim, niezależnym od typu wyłącznika systemem blokad.