Rozdzielnica e²ALPHA

Rozdzielnice do zasilania maszyny wyciągowej – tureckie kopalnie węgla kamiennego TTK Amsara TIM, TTK Armutcuk. Dwa dwupolowe zestawy zasilające 3,31kV R-3,3 wykonano na bazie pól rozdzielczych typu e²ALPHA produkcji Elektrometal Energetyka SA. Specjalnym oczekiwaniem klienta było umieszczenie w polu o podziałce 600mm transformatora potrzeb własnych, zestawu pomiarowego oraz wzniosu szynowego. Skomplikowany układ sterowania potrzebował zastosowania rozbudowanej logiki obsługującej dużą ilość sygnałów dwustanowych. Sterowniki e²TANGO oraz cała dokumentacja zostały wykonane w tureckiej wersji językowej. Projekt zrealizowano dla polskiej firmy MWM Elektro Sp. z o.o.