Rozdzielnica e²ALPHA

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  –  „Przebudowa głównej rozdzielni SN 15/15 kV”