Rozdzielnica e²ALPHA

Rozdzielnica e²ALPHA dla elektrociepłowni z grupy EDF SA.
Zlecenie dla EDF Polska Oddział Wybrzeże.”Modernizacja rozdzielni 6kV EC Gdansk” dotyczyło m. in. dostawy 54 pól rozdzielczych typu e²ALPHA wraz z projektem, pracami instalacyjnymi i budowlanymi, aktualizacją systemów DCS i nadzoru energetycznego oraz pełnym uruchomieniem. W ramach zadania zostały zabudowane dwie dwusekcyjne rozdzielnice e²ALPHA (25 i 29 pol rozdzielczych). W dostarczanych rozdzielnicach zastosowano nowoczesne rozwiązania pozwalające na niezawodne sterowanie aparaturą rozdzielczą oraz komfortowe i bezpieczne prowadzenie prac eksploatacyjnych. Blokada mechaniczna tylnej osłony czy przycisk awaryjny ‘wyłącz’ to odpowiedź na specjalne wymagania klienta co do rozwiązań technicznych w zastosowanych rozdzielnicach. Prace nad rozdzielnicami potrzeb ogólnych elektrociepłowni wymagały szczegółowego zaplanowania ze względu na ciągłość działania elektrowni oraz zaplanowane terminy odstawień. Ważnym elementem projektu była synchronizacja powiązań wszystkich elementów systemu oraz dopasowanie do istniejącego już układu. Opracowane rozwiązanie zostało szczegółowo przetestowane i sprawdzone przed instalacją na obiekcie.