Rozdzielnica dwusystemowa e²ALPHA-2S dla Ministerstwa Finansów

Oprócz standardowych rozdzielnic jednosystemowych średnich napięć, typoszereg e²ALPHA obejmuje także rozdzielnice z podwójnym systemem szyn zbiorczych. Rozwiązanie takie dedykowane jest do rozdziału pierwotnego lub wtórnego energii elektrycznej w strategicznych obiektach elektroenergetycznych,w miejscach gdzie wymagana jest duża pewność zasilania oraz zapewnienie pełnego rezerwowania szyn zbiorczych.
Jednym z obiektów gdzie zastosowano dwusystemową rozdzielnicę e²ALPHA-2S była główna stacja elektroenergetyczna Ministerstwa Finansów w Warszawie.
Zadanie realizowane było w systemie „pod klucz”, na czynnym i pracującym obiekcie publicznym, co wiązało się z wykonaniem w pierwszej kolejności zasilania tymczasowego budynku przy użyciu jednosystemowej rozdzielnicy SN e²ALPHA. Sprawne i profesjonalne wykonanie zadania wymagało współpracy i koordynacji działań zarówno od strony Inwestora i Użytkownika jak również Operatora Sieci Dystrybucyjnej tj. Innogy STOEN Operator.
Obie zainstalowane rozdzielnice (jednosystemowa e²ALPHA i dwusystemowa e²ALPHA-2S) wyposażone zostały w wyłączniki próżniowe e²BRAVO i sterowniki polowe e²TANGO.
Oprócz podstawowych funkcji zabezpieczeniowych, pomiarowych, rejestracyjnych i sterowniczych, zainstalowane sterowniki polowe e²TANGO realizują dodatkową ochronę w postaci światłowodowych  zabezpieczeń od zwarć łukowych, co zdecydowanie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń, a w szczególności obsługującego je personelu.