Pomiar rezystancji i stanu izolacji kabli SN w układzie współpracy sterownika zabezpieczeniowego e²TANGO i odłącznika pomiarowego w przedziale przyłączowym rozdzielnicy SN

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat rozwiązań dla rozdzielnic zasilających siniki elektryczne SN, który przygotowali Mariusz Radziszewski oraz Dariusz Rybak z Elektrometal Energetyka SA


Wilgoć, niewygodne miejsce eksploatacji czy trudne, a nawet ekstremalne warunki pracy sprawiają, że znaczna część użytkowników zmaga się z problemem kontroli rezystancji i stanu izolacji kabli SN zasilających silniki elektryczne średniego napięcia w zakładach przemysłowych, kopalniach, elektrowniach czy elektrociepłowniach. Rozwiązanie firmy Elektrometal Energetyka, zastosowane z powodzeniem w obiektach górniczych, wprowadza możliwość automatycznego sprawdzania parametrów wewnątrz rozdzielnicy SN z jednoczesnym podglądem wartości pomiarowych na ekranie sterownika zabezpieczeniowego e2TANGO.

Dotychczasowe sposoby kontroli, takie jak zewnętrzne układy pomiarowe, mierniki i inne urządzenia kontrolujące rezystancję i stan izolacji przed próbą załączenia silnika spełniały swoje zadanie w ograniczonym zakresie. Wybór tych metod wiązał się z okresowym dostępem do informacji o sytuacji wewnątrz rozdzielnicy i wymagał dodatkowych działań ze strony użytkownika.

Na specjalne życzenia naszych Klientów powstało  bardziej zautomatyzowane rozwiązanie pomiaru rezystancji i kontroli stanu izolacji, w postaci dodatkowej funkcjonalności sterownika zabezpieczeniowego e2TANGO.

W skład tego rozwiązania wchodzą:

  • Sterownik zabezpieczeniowy e2TANGO
  • Przystawka izometryczna (generator wysokonapięciowy)
  • Specjalny odłącznik pomiarowy zainstalowany w przedziale przyłączowym rozdzielnicy SN

Poszczególne elementy układu pomiarowego przedstawiono na infografice poniżej.

Rys.1 Widok sterownika zabezpieczeniowego e²TANGO z pomiarem rezystancji i kontroli stanu izolacji

Rys.2 Układ kontroli rezystancji i stanu izolacji kabli SN

Użytkownik rozdzielnicy SN przekazuje do sterownika zabezpieczeniowego e2TANGO polecenie rozpoczęcia automatycznego cyklicznego pomiaru rezystancji i stanu izolacji kabli średniego napięcia. Zgodnie z zaprogramowanym cyklem sterownik za pomocą karty wyjść uruchamia generator napięcia stałego, podłączony za pośrednictwem odłącznika pomiarowego umieszczonego w przedziale przyłączowym do badanego układu.

Wartość generowanego wysokiego napięcia i prądu przesyłane są niskopoziomowymi sygnałami analogowymi do sterownika e2TANGO, który mierzy te sygnały i na ich podstawie oblicza rezystancje izolacji w odpowiednich chwilach i wyznacza współczynnik absorpcji α. W zależności od nastawy współczynnik może być wyznaczany metodą PI (na podstawie rezystancji mierzonych po 30s i 3min od chwili podania wysokiego napięcia) lub DAR (po 15 i 60 sekundach).

Po zakończeniu próby sterownik czeka określony czas i rozpoczyna proces od nowa. Jeśli rezystancja mieści się w określonych w nastawach sterownika e2TANGO wartościach, układ umożliwia załączenie silnika SN. Sterownik e2TANGO może również być zaprogramowany tak, aby blokować załączenie wyłącznika, gdy parametry izolacji nie mieszczą się w wyznaczonych granicach i wysyłać do użytkownika informację o konieczności wykonania suszenia silnika.

W zależności od preferencji pomiar może odbywać się zarówno automatycznie przy pomocy sterownika jak i manualnie. Układ wyposażono w opcję podpięcia  pod złącze innego urządzenia, co daje możliwość ręcznego pomiaru zewnętrznym przyrządem.

Rys. 3 Odłącznik pomiarowy w przedziale przyłączowym rozdzielnicy SN

Podsumowanie

Dodatkowa funkcjonalność sterownika zabezpieczeniowego e2TANGO, obsługującego pomiar rezystancji  i kontroli stanu izolacji kabli SN, to rozwiązanie, które zapewnia jeszcze większą wygodę użytkowania i eksploatacji urządzeń średnich napięć, w szczególności silników SN. Nasi inżynierowie przygotowali rozwiązanie całkowicie automatycznej kontroli i podglądu stanu rezystancji kabli SN w dowolnym momencie eksploatacji, bez konieczności stosowania specjalnej aparatury pomiarowej. Układ pomiaru sprawdził się już w obiektach o wyjątkowo trudnych warunkach eksploatacji, m.in. KGHM, co predestynuje go do zastosowań również w innych sektorach energetyki.

Aktualności

Przedstawiamy poszerzony Zarząd

Początek roku to czas wyznaczania nowych perspektyw dla rozwoju biznesu. Z przyjemnością witamy Państwa zatem w rozszerzonym składzie Zarządu, który pokieruje firmą w celu...