Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności.
Zgadzam się

Realizacje

Aparatura SN dla PERN S.A.
12/12/2017 - 11:47
Aparatura SN dla PERN S.A.

 

 

Z przyjemnością informujemy , że firma Elektrometal Energetyka SA została wybrana jako dostawca urządzeń SN dla 5 modernizowanych stacji elektroenergetycznych, zasilających instalacje transportowania i magazynowania ropy naftowej, należące do wiodącej grupy sektora naftowego - PERN S.A. W ramach kontraktu, dostarczonych i uruchomionych zostanie ponad 50 pól rozdzielczych e²ALPHA oraz ponad 70szt. sterowników polowych e²TANGO. Niniejszy kontrakt potwierdza zaufanie strategicznych koncernów przemysłowych dla polskiej myśli technicznej, a co za tym idzie dla rozwiązań oferowanych przez naszą spółkę

e²TANGO dla Grupa Azoty ZA „Puławy” S.A.
10/16/2017 - 00:00
e²TANGO dla Grupa Azoty ZA „Puławy” S.A.

 

 

Miło nam poinformować, że sterowniki polowe e2TANGO naszej firmy zostały wybrane dla nowobudowanej instalacji produkcyjnej jednego z największych w kraju zakładów chemicznych należących do Grupy Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. Urządzenia zostaną uruchomione i będą zabezpieczały odbiory i urządzenia zasilane z nowej 38-polowej 2-systemowej rozdzielnicy SN zabudowanej w związku ze stale rozwijającym się zakładem produkcyjnym. Inwestorowi serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór oferowanych przez nas rozwiązań.

Rozdzielnice do zasilania maszyny wyciągowej - tureckie kopalnie węgla kamiennego TTK Amsara TIM, TTK Armutcuk
09/28/2016 - 09:40
Rozdzielnice do zasilania maszyny wyciągowej - tureckie kopalnie węgla kamiennego TTK Amsara TIM, TTK Armutcuk

Rozdzielnice do zasilania maszyny wyciągowej - tureckie kopalnie węgla kamiennego TTK Amsara TIM, TTK Armutcuk. Dwa dwupolowe zestawy zasilające 3,31kV R-3,3 wykonano na bazie pól rozdzielczych typu e²ALPHA produkcji Elektrometal Energetyka SA. Specjalnym oczekiwaniem klienta było umieszczenie w polu o podziałce 600mm transformatora potrzeb własnych, zestawu pomiarowego oraz wzniosu szynowego. Skomplikowany układ sterowania potrzebował zastosowania rozbudowanej logiki obsługującej dużą ilość sygnałów dwustanowych. Sterowniki e²TANGO oraz cała dokumentacja zostały wykonane w tureckiej wersji językowej. Projekt zrealizowano dla polskiej firmy MWM Elektro Sp. z o.o.

Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Nowa Bojowców
06/06/2016 - 12:00
Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Nowa Bojowców

 

Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Nowa Bojowców

Rozdzielnica e²ALPHA dla Zakładu Górniczego Zagłębie
12/03/2015 - 15:15
Rozdzielnica e²ALPHA dla Zakładu Górniczego Zagłębie

 

Rozdzielnica e²ALPHA dla Zakładu Górniczego Zagłębie 

Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Tyniecka - Tramwaje Warszawskie
02/05/2016 - 11:16
Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Tyniecka - Tramwaje Warszawskie

 

Rozdzielnica e²ALPHA dla PT Tyniecka - Tramwaje Warszawskie

Rozdzielnica e²ALPHA dla EDF Polska SA Oddz. EC Gdańsk
10/22/2015 - 11:10
Rozdzielnica e²ALPHA dla EDF Polska SA Oddz. EC Gdańsk

 

Rozdzielnica e²ALPHA dla elektrociepłowni z grupy EDF SA.

Zlecenie dla EDF Polska Oddział Wybrzeże."Modernizacja rozdzielni 6kV EC Gdansk" dotyczyło m. in. dostawy 54 pól rozdzielczych typu e²ALPHA wraz z projektem, pracami instalacyjnymi i budowlanymi, aktualizacją systemów DCS i nadzoru energetycznego oraz pełnym uruchomieniem. W ramach zadania zostały zabudowane dwie dwusekcyjne rozdzielnice e²ALPHA (25 i 29 pol rozdzielczych). W dostarczanych rozdzielnicach zastosowano nowoczesne rozwiązania pozwalające na niezawodne sterowanie aparaturą rozdzielczą oraz komfortowe i bezpieczne prowadzenie prac eksploatacyjnych. Blokada mechaniczna tylnej osłony czy przycisk awaryjny 'wyłącz' to odpowiedź na specjalne wymagania klienta co do rozwiązań technicznych w zastosowanych rozdzielnicach. Prace nad rozdzielnicami potrzeb ogólnych elektrociepłowni wymagały szczegółowego zaplanowania ze względu na ciągłość działania elektrowni oraz zaplanowane terminy odstawień. Ważnym elementem projektu była synchronizacja powiązań wszystkich elementów systemu oraz dopasowanie do istniejącego już układu. Opracowane rozwiązanie zostało szczegółowo przetestowane i sprawdzone przed instalacją na obiekcie.

10/07/2015 - 09:46
Rozdzielnica SN e²ALPHA ze stopniem ochrony IP54 dla Kompania Węglowa SA KWK Brzeszcze

 

Rozdzielnica SN e²ALPHA ze stopniem ochrony IP54 dla Kompania Węglowa SA KWK Brzeszcze

Dziesięciopolową rozdzielnicę wykonano w podwyższonym stopniu ochrony IP54.Jako dodatkowy element wyposażenia podnoszący bezpieczeństwo eksploatacji rozdzielnicy zastosowano zbiorczy kanał dekompresyjny. Rozdzielnicę wyposażono w wyłączniki próżniowe e²BRAVO oraz sterowniki polowe e²TANGO. W polach silnikowych wyłączników zastosowano elektromagnetyczny układ podnapięciowy (bez elementów elektronicznych).

Rozdzielnica SN e²ALPHA dla podstacji trakcyjnej w Gdańsku
01/26/2015 - 15:38
Rozdzielnica SN e²ALPHA dla podstacji trakcyjnej w Gdańsku

 

Rozdzielnica SN e²ALPHA dla podstacji trakcyjnej w Gdańsku

09/04/2014 - 21:03
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - „Przebudowa głównej rozdzielni SN 15/15 kV”

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  -  „Przebudowa głównej rozdzielni SN 15/15 kV” 

Rozdzielnica SN e²ALPHA dla Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK Szczygłowice
09/08/2014 - 08:41
Rozdzielnica SN e²ALPHA dla Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK Szczygłowice

 

Rozdzielnica SN e²ALPHA dla Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK Szczygłowice

Wyłączniki próżniowe SN e²BRAVO z zestawami adaptacyjnymi RD1 dla KGHM
01/07/2015 - 18:10
Wyłączniki próżniowe SN e²BRAVO z zestawami adaptacyjnymi RD1 dla KGHM

 

Modernizacja członów ruchomych rozdzielnicy RD-1 dla KGHM SA.

Dla KGHM SA wykonalismy modernizację członów ruchomych do rozdzielnicy RD-1. Człony zostały wyposażone w wyłączniki próżniowe e²BRAVO oraz w komplet blokad kompatybilnych z modernizowanym polem. Dzięki temu zmodernizowana rozdzielnica RD-1 znacząco zwiększyła bezpieczeństwo obsługi i niezawodność pracy. Wymiana członów ruchomych została wykonana bez ingerencji w konstrukcję i obwody sterownicze rozdzielnicy oraz z wykorzystaniem elementów jezdnych, izolacyjnych i łączeniowych pochodzących z modernizowanego elementu. Dzięki temu wymianę mozna było wykonać bez odstawiania rozdzielnicy, co zapewniło ciągłość pracy zakładu.

Aplikacja systemu sterowania i nadzoru dla stacji 15/6kV
01/11/2016 - 15:29
Aplikacja systemu sterowania i nadzoru dla stacji 15/6kV

 

Aplikacja systemu sterowania i nadzoru dla stacji 15/6kV

Sterowniki automatyki SZR dla stacji GPZ 110/GkV w Tauron Dystrybucja
01/26/2018 - 10:02
Sterowniki automatyki SZR dla stacji GPZ 110/GkV w Tauron Dystrybucja

 

Sterowniki automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy e2TANGO SZR dedykowane zostały do pracy w stacjach rozdzielczych Tauron Dystrybucja, w wariantowym rozwiązaniu układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy. Realizacja polegała na zaprojektowaniu algorytmu wykonujqcego wersję specjalną automatykl SZR dla dwusystemowej rozdzlelni GkV wraz z powiązaniami z polami 110kV. Specyfika pracy rozdzielnicy dwusystemowej wymaga prawidłowego działania z wszystkimi mozliwymi wariantami układow pracy. System powstał w ramach prac działu R&D i scisłej współpracy z zamawiającym. Opracowane rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie pewnosci zasilania i bezpieczenstwa pracy sieci klienta.

Rozdzielnica dwusystemowa e²ALPHA-2S dla Ministerstwa Finansów
03/29/2018 - 15:47
Rozdzielnica dwusystemowa e²ALPHA-2S dla Ministerstwa Finansów

 

 

W ostatnim kwartale 2017 roku, firma Elektrometal Energetyka SA, w trybie kompleksowej realizacji inwestycji, zakończyła prace związane z modernizacją rozdzielni średniego napięcia w gmachu Ministerstwa Finansów w Warszawie. Zakres prac obejmował m.in. dostawę i zabudowę tymczasowych rozdzielnic jednosystemowych e²ALPHA oraz kompletną wymianę wyeksploatowanych pól głównej rozdzielnicy 15kV na nowoczesną dwusystemową rozdzielnicę typu e²ALPHA-2S. Wszystkie zastosowane pola rozdzielcze wyposażone zostały w wyłączniki próżniowe e²BRAVO oraz funkcjonalne sterowniki polowe e²TANGO. Inwestorowi dziękujemy za okazane zaufanie oraz współpracę podczas realizacji kontraktu.

 

 Aplikacja systemu sterowania i nadzoru stacji WN/SN dla Politechniki Białostockiej
09/04/2014 - 21:11
Aplikacja systemu sterowania i nadzoru stacji WN/SN dla Politechniki Białostockiej

 

Aplikacja systemu sterowania i nadzoru stacji WN/SN dla Politechniki Białostockiej

Szafy zabezpieczeń WN dla GPZ 110/30/6 kV
11/26/2015 - 14:47
Szafy zabezpieczeń WN dla GPZ 110/30/6 kV

 

Modernizacja rozdzielni 110kV w stacji GPZ-1 Machów to kompleksowa realizacja dla Zakładów Chemicznych "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o.
W ramach zlecenia zostały wykonane następujące prace:
• modernizacja nastawni całej stacji GPZ wraz z wymianą zabezpieczeń w polach 110kV.
• modernizacja instalacji potrzeb własnych DC i AC,
• opracowanie, dostarczenie i uruchomienie systemu nadzoru e2YANKEE,
• kompleksowa modernizacja pól 110kV.
Nastawnię stacji wyposażono w szafy zabezpieczeń wysokiego napięcia, gdzie jako sterownik polowy zastosowano e2TANGO. Zmodernizowane zostały istniejące układy zasilające, np.: instalacja potrzeb własnych stacji, w ramach których zabudowano nowe rozdzielnice, szafę falownika oraz baterie akumulatorów. Realizacja obejmująca swym zakresem prace na stacji WN wykonana została w trakcie ruchu zakładu i nie mogła zakłócić procesu produkcyjnego.

Tablica szkoleniowa e²TS-1
01/08/2015 - 08:20
Tablica szkoleniowa e²TS-1 - ENERGA OPERATOR TOO Sp. z o.o.

 

Tablica szkoleniowa e²TS-1 - ENERGA OPERATOR TOO Sp. z o.o.

REGON: 146888618, NIP: 951-23-72-169 KRS 0000479639, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.700.000,00 zł wpłacony w całości

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa