Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności.
Zgadzam się

Jakość

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Elektrometal Energetyka S.A.

 

Zgodnie z wymaganiami konkurencyjnego rynku, Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwa Elektrometal Energetyka S.A. jest nieustanne doskonalenie jakości dostarczanych wyrobów i usług, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich wytwarzania oraz poprawy efektów działalności środowiskowej.

Ustanowiona Polityka ZSZ zakłada spełnianie wymagań wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz dążenie do realizacji następujących celów:

  • doskonalenie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług,
  • zapewnienie rozwoju wysoko kwalifikowanej kadry,
  • zwiększenie innowacyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa,
  • podejmowanie działań wpływających na poprawę oddziaływania na środowisko,
  • dążenie do ciągłej poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy,
  • minimalizacja wystąpienia sytuacji awaryjnych mających oddziaływanie na BHP i środowisko.

W imieniu całej załogi oraz własnym deklaruję:

  • spełnianie wymagań oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Sytemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007,
  • prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie urazom i schorzeniom zawodowym oraz zanieczyszczeniom środowiska,
  • spełnianie, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, wymagań prawnych i innych, w tym dotyczących BHP oraz zidentyfikowanych aspektów środowiskowych.

  

Naszą firmę budujemy z przeświadczeniem, że o jej sukcesie będą decydować zaufanie i satysfakcja klientów. Dlatego jednym z najważniejszych elementów wyróżniających ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA jest wysoka jakość oferowanych przez nas rozwiązań.

Powyższe cele i działania realizujemy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS 18001. Wdrożone systemy są zgodne z najwyższymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w naszej działalności, która ma na celu profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska.

Audyt certyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania został przeprowadzony w sierpniu 2014 roku przez auditorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Wyniki auditu pozwoliły na przyznanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami poszczególnych norm.

Certyfikat ZSZCertyfikat OHSAS

Nasze produkty posiadają certyfikaty potwierdzające pełne badania typu przeprowadzone w laboratoriach Instytutu Energetyki i Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

 Certyfikat zgodności e2ALPHA Certyfikat zgodności e2ALPHA-2S e2ALPHA-G
Certyfikat zgodności e2BRAVO Certyfikat e2TANGO
 Certyfikat e2TANGO-400 e2TANGO-200certyfikat e2TANGO-50

 

REGON: 146888618, NIP: 951-23-72-169 KRS 0000479639, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.700.000,00 zł wpłacony w całości

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa