Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności.
Zgadzam się

Badania i rozwój

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA prowadzi prace badawcze i wdraża autorskie produkty w zakresie infrastruktury inteligentnych sieci energetycznych. Głównym celem prac naszego działu badań i rozwoju jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników pracujących przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem. Na bazie prowadzonych obserwacji i analiz, popartych wieloletnią praktyką zawodową, widzimy potrzebę wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, które w jeszcze większym stopniu będą zapewniały bezpieczeństwo użytkowania oraz zapewniały ciągłość pracy. Kluczowym elementem w szeroko rozumianej ochronie jest identyfikacja zjawisk zwarć łukowych oraz działalność prewencyjna i ograniczenie czasu trwania takiego zwarcia.

Poza realizacją prac badawczo-rozwojowych ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA prowadzi współpracę z najlepszymi ośrodkami badawczymi w kraju m.in. z Instytutem Energetyki i Instytutem Elektrotechniki w Warszawie czy uczelniami technicznymi, np. Politechniką Białostocką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną.

REGON: 146888618, NIP: 951-23-72-169 KRS 0000479639, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.700.000,00 zł wpłacony w całości

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa