Odnawialne źródła energii (OZE)

W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz koniecznością produkcji energii z ograniczoną normami ilością CO2, powstaje coraz więcej instalacji OZE, m.in. Farm Fotowoltaicznych, które przetwarzają energię słoneczną na elektryczną. Moduły PV, korzystając ze zjawiska efektu fotowoltaicznego, zamieniają energię promieniowania słonecznego na prąd stały, który w inwerterze jest przetwarzany na prąd zmienny. Wytworzony prąd może być wykorzystany do zasilania urządzeń elektrycznych lub może być odsprzedawany do sieci dystrybucyjnej. W Polsce najbardziej popularne są instalacje do 1MW. Na ponad 3000 takich obiektach zastosowane zostały nowoczesne sterowniki polowe e²TANGO, które realizują automatykę zabezpieczeniową, pomiary i sterowanie dla danego obiektu elektroenergetycznego.
Wyprodukowana energia elektryczna jest dostarczana do sieci dystrybucyjnej PGE, ENEA,
ENERGA, TAURON, gdzie w wielu polach SN stacji GPZ 110/15kV zlokalizowanych na terenie całego kraju, również wykorzystano uniwersalne i niezawodne sterowniki polowe e²TANGO.

Rozwiązania Elektrometal Energetyka SA, znalazły również zastosowanie w innych obiektach elektroenergetycznych, odnawialnych źródeł energii, takich jak biogazownie, elektrownie wodne oraz elektrownie wiatrowe. Jedna z ostatnich realizacji to farma wiatrowa o łącznej mocy ponad 200MW, której pola SN stacji wyprowadzenia mocy 30/110kV, zostały wyposażone w sterowniki zabezpieczeniowe e²TANGO.