Siedziba Spółki

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
T: (48) 22 350 75 50
F: (+48) 22 350 75 51
REGON: 146888618
NIP: 951-23-72-169
KRS 0000479639
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1.700.000,00 zł wpłacony w całości.


Oddział Centrum
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa

 Mariusz Radziszewski
Dyrektor Handlowy Oddział Centrum
T: (+48) 661 567 439
M: mariusz.radziszewski@elektrometal-energetyka.pl

 Adam Gawłowski
Dyrektor Handlowy Rynku Energetyki
T: (+48) 665 332 164
M: adam.gawlowski@elektrometal-energetyka.pl


Biuro Regionalne Poznań
ul. Starołęcka 18, lok. 317
61-361 Poznań

Andrzej Jądrzyk
Kierownik Regionalny
T: (+48) 724 700 642
M: andrzej.jadrzyk@elektrometal-energetyka.pl


Oddział Południe
ul. Kościuszki 17, 43-100 Tychy

Arkadiusz Stępski
Dyrektor Handlowy Oddział Południe
T: (+48) 661 642 794
M: arkadiusz.stepski@elektrometal-energetyka.pl

Łukasz Słowikowski
Dyrektor Handlowy Przemysłu i Energii
T: (+48) 728 548 988 
M: lukasz.slowikowski@elektrometal-energetyka.pl


Dział Ofertowania i Wsparcia Sprzedaży

M: przetargi2@elektrometal-energetyka.pl

  Monika Mińkowska
  Kierownik Działu Ofertowania i Wsparcia Sprzedaży
  T: (+48) 605 959 760
  M: monika.minkowska@elektrometal-energetyka.pl


Dział Obsługi Klienta
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa

T: (+48) 22 350 75 50; F: (+48) 22 350 75 51

Agata Haligowska
Kierownik Działu Administracji i Obsługi Klienta
T: (+48) 22 350 75 50 
M: biuro@elektrometal-energetyka.pl


Dział Eksportu
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Paweł Krogulec
Kierownik Programów i Projektów
T: (+48) 665 910 302
M: pawel.krogulec@elektrometal-energetyka.pl


Dział Serwisu
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa

M: serwis@elektrometal-energetyka.pl

Albert Nowak
Inżynier ds. Serwisu
T: (+48) 661 767 508
M: albert.nowak@elektrometal-energetyka.pl

 Wojciech Stępniak
Inżynier ds. Serwisu
T: (+48) 661 563 020
M: wojciech.stepniak@elektrometal-energetyka.pl