Działania R&D

Działania R&D

Podstawowe cechy:
– całościowe opracowywanie rozwiązań
– integracja zaawansowanych rozwiązań i technologii
– poszukiwanie pomysłów na nowe rozwiązania i ich wdrożenia
– tworzenie wartości dodanej – prace zewnętrzne na potrzeby innych odbiorców
– stała współpraca z instytucjami badawczymi i naukowymi.

Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe o charakterze technologicznym i informatycznym na potrzeby przemysłu elektroenergetycznego. Przedmiotem naszych prac jest poszukiwanie i opracowywanie rozwiązań oraz przystosowywanie ich do zastosowania w praktyce. Wyniki naszych prac prowadzą do powstawania praktycznych zastosowań przemysłowych.

PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Czujniki temperatury światłowodowe zintegrowane z zabezpieczeniem.
Wyzwanie projektowe: stworzenie czujników, dzięki którym możliwe będzie monitorowanie temperatury szyn w rozdzielnicy, a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa rozdzielnicy przed przegrzaniem. Zaprojektowanie takich czujników, które będą izolowane (czujniki umieszcza się na szynach średniego napięcia, a sterownik na niskim napięciu) oraz nie będą wymagały zasilania.
Odbiorca: zastosowanie wewnętrzne.
Efekt: rozwiązanie polegające na zastosowaniu techniki światłowodowej i specjalnej konstrukcji głowicy czujnika do zastosowania wszędzie tam, gdzie pojawiają się potrzeby skutecznego i bezpiecznego monitorowania temperatury szyn, a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.
Skład zespołu: konstruktorzy, elektronicy, elektrycy i mechanicy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA, przedstawiciele POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ.

Tablice szkoleniowe.
Wyzwanie projektowe: przygotowanie takiej konstrukcji, która spełnia wszystkie zadania funkcjonalne oraz musi być składana (jedna osoba powinna być w stanie złożyć zestaw do rozmiarów pozwalających na przewożenie go samochodem osobowym).
Odbiorca: ENERGA SA
Efekt: opracowano urządzenie e2TS-1, które służy do szkolenia monterów liczników energii elektrycznej. Pozwala na symulowanie różnego rodzaju nieprawidłowości w instalacji elektrycznej, w celu nauczenia monterów jak je wykrywać i jak sobie z nimi radzić. Zestaw ma blisko 2m wysokości ale dzięki specjalnie zaprojektowanemu stelażowi pozwala składać się do wymiarów dajacych swobodna mozliwość transportu autem osobowym.
Skład zespołu: ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA.

Rozdzielnice na kółkach.
Wyzwanie projektowe: projekt podestu pod rozdzielnicę typu e²ALPHA®, który pozwala na swobodne manewrowanie zestawem koniecznym ze względu na utrudniony dostęp do miejsca instalacji oraz krótki czas na jej przeprowadzenie. Dodatkowo zestaw pól miał mieć możliwość podłączenia do istniejącego układu szyn i zastosowanie wyłącznika z napędem elektromagnetycznym TAVRIDA.
Odbiorca: Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica.
Efekt: rama z kółkami, integralna dla każdego z pól. Specjalny górny zestaw przyłączeniowy oraz zestaw adaptacyjny wyłącznika TAVRIDA dla pola e²ALPHA®.
Skład zespołu: ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA.

Człony wysuwne RD-1, wyłączniki.
Wyzwanie projektowe: przygotowanie retrofitu pozwalającego na zastąpienie wysłużonych już wyłączników małoolejowych w rozdzielnicach typu RD-1 nowoczesnym wyłącznikiem e²BRAVO®. Przebudowy obwodów sterujących wymagał również sam wyłącznik e²BRAVO® w celu dostosowania go do schematów istniejących pól RD-1.
Odbiorca: KGHM Polska Miedź, Soda Ciech.
Efekt: opracowaliśmy konstrukcję spełniającą wszystkie funkcje eksploatacyjne. Dodatkowo retrofit nie wymaga jakichkolwiek zmian w polu typu RD-1 i współpracuje z istniejącymi blokadami mechanicznymi pola.
Skład zespołu: ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA.

Szafy wyprowadzenia mocy z generatorów.
Wyzwanie projektowe:
 przygotowanie dedykowanych szaf wyprowadzenia mocy i zera generatora. Konstrukcja wymagała zabudowy wielu przekładników, zarówno prądowych jak i napięciowych, przy zachowaniu wymaganych parametrów izolacji, wytrzymałości prądowej i zwarciowej.
Odbiorca: 
Elektrownia Wodna Głębinów.
Efekt: 
zestaw szaf wyprowadzenia mocy z dwóch generatorów elektrowni wodnej, z łatwym dostępem do przyłączy kablowych o obwodów wtórnych przekładników.
Skład zespołu: 
ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA.