Automatyka SZR

Sterowniki automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy e2TANGO SZR dedykowane zostały do pracy w stacjach rozdzielczych Tauron Dystrybucja, w wariantowym rozwiązaniu układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy. Realizacja polegała na zaprojektowaniu algorytmu wykonujqcego wersję specjalną automatykl SZR dla dwusystemowej rozdzlelni GkV wraz z powiązaniami z polami 110kV. Specyfika pracy rozdzielnicy dwusystemowej wymaga prawidłowego działania z wszystkimi mozliwymi wariantami układow pracy. System powstał w ramach prac działu R&D i scisłej współpracy z zamawiającym. Opracowane rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie pewnosci zasilania i bezpieczenstwa pracy sieci klienta.