Aparatura WN

Modernizacja rozdzielni 110kV w stacji GPZ-1 Machów to kompleksowa realizacja dla Zakładów Chemicznych “Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
W ramach zlecenia zostały wykonane następujące prace:
• modernizacja nastawni całej stacji GPZ wraz z wymianą zabezpieczeń w polach 110kV.
• modernizacja instalacji potrzeb własnych DC i AC,
• opracowanie, dostarczenie i uruchomienie systemu nadzoru e2YANKEE,
• kompleksowa modernizacja pól 110kV.
Nastawnię stacji wyposażono w szafy zabezpieczeń wysokiego napięcia, gdzie jako sterownik polowy zastosowano e2TANGO. Zmodernizowane zostały istniejące układy zasilające, np.: instalacja potrzeb własnych stacji, w ramach których zabudowano nowe rozdzielnice, szafę falownika oraz baterie akumulatorów. Realizacja obejmująca swym zakresem prace na stacji WN wykonana została w trakcie ruchu zakładu i nie mogła zakłócić procesu produkcyjnego.