e²ALPHA-2s

Rozdzielnica dwusystemowa e²ALPHA®-2S

Podstawowe parametry:
– napięcie znamionowe do 17,5 kV
– prąd znamionowy szyn zbiorczych do 2500 A
– odporność na zwarcia łukowe do 31,5 kA/1s
– odporność zwarciowa do 31,5 kA/3s.

Certyfikat zgodności nr 067/2020 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Pobierz wersję pdf.:

Karta Katalogowa e²ALPHA®-2S

Certyfikat e²ALPHA®-2S