This website uses COOKIES. We use cookies to enhance your web browsing experience. By continuing to browse the site you agree to our policy on cookie usage. Privacy Policy.
I agree! Continue

Company’s Headquarters

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
F: (+48) 22 350 75 51
REGON: 146888618
NIP: 951-23-72-169
KRS 0000479639
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1.700.000,00 zł wpłacony w całości.

Agata Haligowska
Administration Specialist
T: (+48) 22 350 75 50
M: biuro@elektrometal-energetyka.pl

Service
T: (+48) 22 350 75 50
M: serwis@elektrometal-energetyka.pl

Department Centre
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
T. (+48) 22 350 75 50
F. (+48) 22 350 75 51

Mariusz Radziszewski
Director of Sales Department Centre
T: (+48) 661 567 439
M: mariusz.radziszewski@elektrometal-energetyka.pl

Department South
ul. Kościuszki 17, 43-100 Tychy

Arkadiusz Stępski
Director of Sales Department South
T:(+48) 661 642 794
M: arkadiusz.stepski@elektrometal-energetyka.pl

Export Department
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
T. (+48) 22 350 75 50

Paweł Krogulec
Export specialist
T: (+48) 22 350 75 50
M: pawel.krogulec@elektrometal-energetyka.pl

REGON number: 146888618 Tax Identification Number (NIP): 951-23-72-169 Entered to the register of entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw XIII Commercial Division of the National Court Register under entry number KRS: 0000479639 Share Capital PLN 1.700.000,00 paid in full

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
T: (+48) 22 350 75 50
F. (+48) 22 350 75 51
M: biuro@elektrometal-energetyka.pl